Bossche gemeenteraad achter komst Graduate School

De gemeenteraad van Den Bosch is lovend over de plannen van de TU/e en de Tilburg University voor de start van een Graduate School in 2016 in het kloostergebouw Mariënburg. Gisteren werd in de raadscommissie Financiën, Economische en Sociale Zaken gesproken over een krediet van een kwart miljoen euro voor voorbereidingskosten. Daar wordt 3 februari een beslissing over genomen.

Vorig jaar tijdens de opening van het academisch jaar maakte rector Hans van Duijn bekend dat de Tilburg University en de TU/e samen met de provincie en de gemeente Den Bosch een Graduate School willen openen in die laatstgenoemde stad. Hier moeten vanaf 1 september 2016 de mastertracks Data Science en Entrepreneurship en Governance worden aangeboden.

In Den Bosch werd het plan met veel enthousiasme ontvangen. Het ziet er nu naar uit dat de commissie Financiën, Economische en Sociale Zaken van de gemeente Den Bosch een voorbereidingskrediet van 250.000 euro beschikbaar gaat stellen. Het kwart miljoen komt ten laste van het Structuurfonds van de gemeente.

Daarnaast werd besloten dat de gemeente inspanningen levert om het initiatief te realiseren, en dat het wordt opgenomen in de verkenningsfase van het Structuurfonds. Dit betekent dat de gemeente welwillend staat ten opzichte van de vestiging van het samenwerkingsproject van de TU/e en Tilburg University in voormalig klooster Mariënburg.

In de commissie was gisteren vooral lof voor het plan. Daarnaast waren er vragen over wat er met de kwart miljoen gedaan gaat worden. Volgens raadslid Fouad Kabbouti van de PvdA is er op dit moment geen onderbouwing te vinden waaraan de gemeente het geld wil gaan besteden. Ook is er onduidelijkheid over verkenningsfases, marktanalyses en de programma-eisen van het gebouw.

Burgemeester Ton Rombouts masseerde alles weg met groot enthousiasme: “Den Bosch is honderd jaar geleden een universiteit misgelopen, en dat doen we niet nog een keer, dit is een geweldige kans."

De gemeente Den Bosch gaat zich voornamelijk bezighouden met de huisvesting. De beide universiteiten willen het gebouw huren en de gemeente zal onderhandelen met de zusters JMJ, die eigenaar zijn van het klooster. De provincie wil het voormalig klooster Mariënburg graag behouden als erfgoed en werkt ook mee.

Of de provincie het pand daadwerkelijk gaat aankopen? Rombouts denkt van wel. Er komt een bestuurlijk overleg tussen de beide rectoren van de universiteit en de gedeputeerden namens de provincie. Burgemeester Rombouts van Den Bosch is gevraagd de voorzitter van dit overleg te worden.

Over de haalbaarheidsstudie naar de groeiende behoefte aan data scientists, die eind 2014 afgerond had moeten zijn, komt over twee dagen meer nieuws, aldus de behandelende gemeenteambtenaar.

Beide universiteiten studeren samen met de congregatie van de zusters JMJ op een gefaseerde ingebruikname door de Graduate School. Eerder spraken de zusters JMJ hun twijfels uit over de voortgang. Morgen praat de burgemeester nog met tachtig vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in Den Bosch, die hij ook wil overtuigen van het nut van deze school.

Het stuk moet officieel op 3 februari nog door de gemeenteraad, maar door deze voorbereiding in de commissie lijkt het een hamerstuk geworden te zijn.

Bron: Univers

Deel dit artikel