Het Bossche kloostergebouw Mariënburg.

Realisatie Bossche Graduate School stukken dichterbij

De komst van de Graduate School Data Science in het Bossche kloostergebouw Mariënburg is binnen handbereik. De TU/e, Tilburg University (TiU), de gemeente Den Bosch en de provincie Noord-Brabant ondertekenden vanmiddag de intentieverklaring om ieder tien miljoen te investeren om een vergaande samenwerking op het gebied van ‘big data’ te realiseren. De twee universiteiten starten onder meer vanaf 2016 een gezamenlijke bachelor-, master- en ontwerpersopleiding.

Studenten die opgeleid willen worden tot Data Scientist kunnen vanaf 2016 op drie locaties in Brabant terecht. De master- en de ontwerpersopleiding Data Science and Entrepreneurship worden dan in het Bossche klooster Mariënburg aangeboden. Vakken van de Bacheloropleiding Data Science kunnen in Eindhoven en in Tilburg worden gevolgd. De TU/e en de TiU verzorgen deze drie opleidingen gezamenlijk.

Verder is de TU/e dit collegejaar al gestart met een eigen 'special masterprogram’ Data Science Engineering en de TiU met Data Science Business & Society. De Bossche locatie richt zich niet alleen op het onderwijs, maar zal ook startups, in-company trainingen, masterclasses, evenementen en conferenties faciliteren. De Data Science Centers zoals die al op beide universiteiten bestaan, zullen blijven en onderdeel uitmaken van de opzet.

De Brabantse partijen willen hiermee de krachten bundelen en een voorsprong pakken op dit onderzoeksgebied. TU/e-collegevoorzitter Jan Mengelers: “De opleidingsvraag vanuit de samenleving is enorm en wij als universiteit moeten mensen daarom zo goed mogelijk voorbereiden en opleiden. Op dit ogenblik lopen we met deze integrale aanpak twee jaar voor op gebied van data science. Het is aan deze partijen om dat samen te benutten en uit te bouwen.”

TiU wordt penvoerder van de gezamenlijke masteropleiding en de TU/e van de gemeenschappelijke bacheloropleiding, vertelt Patrick Groothuis - directeur bedrijfsvoering bij Wiskunde en Informatica. Die bacheloropleiding staat inmiddels een heel eind in de steigers. Groothuis: “We hebben de vakbeschrijvingen klaar. Tilburg neemt met name de vakken die zijn gericht op recht, governance en ondernemerschap voor haar rekening en wij de technische vakken. De opleidingprogramma’s zijn grotendeels in duo’s ontwikkeld en we doen alles zoveel mogelijk 50/50.” Groothuis verwacht binnen een paar weken reactie van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Gaat die akkoord dan is het nog wachten op accreditatie van de NVAO.

De veertig miljoen die de Brabantse partijen investeren, wordt onder meer gestoken in het 'optuigen' van de opleidingen, het aantrekken van docenten en in de huurkosten van Mariënburg. Projectontwikkelaar Kadans heeft het monumentale pand gekocht en neemt de verbouwingskosten voor haar rekening en de twee universiteiten gaan het huren. De eerste lichting studenten krijgt nog in een zijvleugel onderwijs en in 2017 moet het hoofdgebouw klaar zijn voor ingebruikname. Tegen de zomer van 2016 wordt gestart met de verbouwing, verwacht Groothuis. Er komen ook studentenwoningen in het pand.

Om deze doelen te realiseren, zijn er nog een paar hobbels te nemen. Buiten de accreditatie van de opleidingen, moeten de Bossche gemeenteraad, Provinciale Staten van Noord-Brabant, de Raad van Toezicht van de TU/e en het Stichtingsbestuur van Tilburg University akkoord gaan. Ook de medezeggenschapsorganen van beide universiteiten hebben inspraak. De Raad van Toezicht van de TU/e en de universiteitsraad buigen zich deze maand nog over de plannen.

Deel dit artikel