De winnaars van 2014. Foto | Bart van Overbeeke

Niet open access? Geen Jaarprijs TU/e

Masterstudenten en promovendi die dit jaar in aanmerking willen komen voor de Academische Jaarprijzen van de TU/e, moeten ervoor zorgen dat ze hun scriptie of proefschrift gratis toegankelijk hebben gemaakt voor het publiek. Dat heeft het College van Bestuur deze maand besloten. De universiteit sluit hiermee aan bij het Nederlandse beleid om ‘open access’ publiceren te stimuleren. De nieuwe eis geldt niet voor eindrapporten van PDEng-kandidaten.

Om scripties of proefschriften van het label ‘open access’ te voorzien volstaat het deze digitaal aan te leveren bij het Informatie Expertise Centrum. Het document wordt dan gearchiveerd in de zogeheten Repository van de TU/e. Bij afstudeerscripties wordt dit in principe gedaan door de faculteit. Promovendi moeten het zelf regelen. Overzichten van de openbare scripties en proefschriften in de TU/e Repository zijn respectievelijk hier en hier te vinden.

Het eindproduct van de ontwerpersopleiding, dat kwalificeert voor de titel PDEng, hoeft niet volledig openbaar te zijn. Dit omdat dergelijke trajecten tot stand komen in samenwerking met bedrijven, waardoor de kans bestaat dat het eindrapport informatie bevat waarvan bedrijven niet willen dat die openbaar gemaakt wordt.

De Academische Jaarprijzen van de TU/e worden elk jaar uitgereikt bij de afsluiting van het academisch jaar. Ze bestaan uit een Design Award (5000 euro), Doctoral Project Award (5000 euro) en Final Project Award (2500 euro). De kandidaten mogen door hoogleraren worden aangedragen bij de decanen van de faculteiten en directeuren van de ontwerpersopleidingen, die op hun beurt de nominaties voorleggen aan een jury. De nominaties worden elk jaar gebundeld in een brochure.

Deel dit artikel