TU/e-hoogleraar: wissel warmte uit tussen ijsbaan en zwembad

Hoogleraar: wissel warmte uit tussen ijsbaan en zwembad

Het idee is briljant in zijn eenvoud: door een slimme warmte-uitwisseling tussen zwembad en ijsbaan, kunnen beide complexen besparen op hun energiekosten. Het feit dat beide sportfaciliteiten vlakbij elkaar liggen, maakt de uitvoerbaarheid nog wat groter. David Smeulders, TU/e-hoogleraar Energy Technology, kwam met dit idee bij de behandeling van de sportvisie in de gemeenteraad.

De TU/e-hoogleraar, verbonden aan de faculteit Werktuigbouwkunde, bracht zijn idee in als mogelijke oplossing voor de tekorten bij de met sluiting bedreigde kunstijsbaan. De voorgenomen sluiting per 1 juli 2016 zou ook voor de twee Eindhovense studentensportvereniging Isis (schaatsen) en Icehawks (ijshockey) een groot probleem zijn.

De Sportvisie 2015-2019 van de gemeente spreekt volgens Smeulders over innovaties voor de sport, “over omvorming van het golfslagbad tot familiebad en over sluiting van het ijssportcentrum. Ik denk dat er méér mogelijk is”, zo stelt de hoogleraar in zijn betoog gericht aan de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling. “Eindhoven heeft als pijlers techniek, design en sport. Als universiteit zien wij mogelijkheden om de pijlers techniek en sport te combineren.”

Hij wijst op de biomassacentrale waarover zwemcentrum De Tongelreep beschikt, die volgens Smeulders een overschot aan elektriciteit opwekt. Dat overschot zou kunnen worden geleverd aan de koelmachines van het vlakbij gelegen IJssportcentrum, zo oppert hij, die warmte afvoeren uit de ijsvloer. “Die warmte zou weer kunnen worden ingezet om het zwembad te verwarmen.” Smeulders wijst daarbij op de mogelijkheid om warmte op te slaan, omdat vraag en aanbod in de geopperde uitwisseling tussen beide sportcentra niet altijd zullen matchen.

De hoogleraar drukte zijn gehoor op het hart: “Ik sta hier niet omdat ik een oplossing heb. Ik sta hier niet om reclame te maken. Maar ik sta hier omdat ik denk dat er méér mogelijk is als er een integraal plan van aanpak komt voor zowel het golfslagbad als het ijssportcentrum. […] Als wetenschappelijk directeur van het Eindhoven Energie Instituut bied ik u hierbij alle hulp en kennis van de Technische Universiteit Eindhoven aan”.

Vanavond, dinsdag 26 mei, is in het Stadhuis het vervolg op de inspreekavond over de sportnota. Afgelopen week was het aantal insprekers zo groot dat niet iedereen aan de beurt kon komen.

Bron: e52.nl 

Deel dit artikel via je socials