Accreditatie is rond voor Data Science

De bachelor en master Data Science, die de TU/e en de Tilburg University vanaf september gaan aanbieden, hebben definitief het groene licht gekregen van de NVAO. Beide universiteiten bieden straks op hun eigen campus een bachelor aan en in het voormalig klooster Mariënburg in Den Bosch start de master Data Science Entrepreneurship. Voor de master is het een accreditatie onder voorwaarden. Het initiatief heeft als naam meegekregen Jheronimus Academy of Data Science (JADS).

De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) verleende de bachelor en de master drie weken terug al een positief voornemen tot accreditatie. Beide Colleges van Bestuur hadden twee weken de tijd om daar op te reageren. Woensdag verschenen de officiële kennisgevingen van de accreditaties op de NVAO-site.

Voor de bachelor is de accreditatie direct geldig voor een periode van zes jaar. De masteropleiding Data Science Entrepreneurship, die vanaf september in Den Bosch wordt aangeboden, heeft een accreditatie onder voorwaarden gekregen en in eerste instantie een geldigheidsduur voor een periode van anderhalf jaar.

In die periode moet het onderdeel 'entrepreneurship' systematisch worden geïmplementeerd in het onderwijsprogramma, zo schrijft de NVAO. This requires making the vision on, development of and assessment of entrepreneurial competences more explicit and systematically in line with each other, zo staat te lezen in het NVAO-commentaar. 

De termijn waarbinnen aan deze voorwaarden moet zijn voldaan, heeft de NVAO op anderhalf jaar bepaald. Uiterlijk zes maanden voor afloop van de termijn, dienen de instellingen documentatie aan te leveren waarin zij aangeven hoe aan de voorwaarden is voldaan. Pas als de NVAO daar een positief oordeel over afgeeft, is ook voor de master de accreditatie voor de volledige zes jaar geldig. Volgens Barend Pelgrim, bestuursvoorlichter van de TU/e, zijn beide instellingen er voor de volle honderd procent van overtuigd dat men aan die voorwaarden kan voldoen.

De nieuwe studies maken deel uit van een brede samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, de gemeente Den Bosch, de Tilburg University en de TU/e en wordt aangeduid met het acroniem JADS, wat staat voor de Jheronimus Academy of Data Science.

Tot JADS behoren naast de opleidingen ook de vestiging van de Graduate School in het voormalig kloostergebouw Mariënburg, het onderzoek op het gebied van data science en de bouw van een ecosysteem met bedrijven en organisaties in Brabant. Met dit laatste willen de vier partijen een impuls geven aan de kennisinfrastructuur en de internationale positionering van Brabant als Data Science regio.

De verwijzing naar de schilder Jheronimus Bosch hangt volgens de naamgevers vooral samen met de betekenis van Bosch als vernieuwer van de bestaande beeldtraditie. Jan Mengelers, collegevoorzitter TU/e: “Dat innovatieve vermogen vinden we terug in het data science initiatief. De samenwerking van enerzijds een technische universiteit in Eindhoven en anderzijds een mens- en maatschappij-universiteit in Tilburg maken de aanpak en invulling uniek.”

Volgens de Tilburgse collegevoorzitter Koen Becking is “het initiatief van groot belang voor het bedrijfsleven, overheden en de regio, die staan te springen om wetenschappelijk opgeleide data scientists. Het laat zien dat onze universiteiten zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol.”

Stichting De Nationale Denktank verwacht in Nederland voor 2018 een tekort van achtduizend dataspecialisten. Stakeholdersonderzoek in de regio Brainport geeft aan dat in Zuidoost-Brabant ieder jaar zeker driehonderd nieuwe data scientists worden gevraagd. Voor het eerste academiejaar 2016-2017 mikken TU/e en Tilburg University op zo'n tachtig bachelorstudenten en veertig deelnemers aan het masterprogramma.

Aangezien het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) de opleidingen nog moet registreren, is het op dit moment nog niet duidelijk wanneer het voor studiekiezers mogelijk zal zijn zich daadwerkelijk in te schrijven. Tot die tijd kunnen ze via het mailadres datasciencebachelor@tue.nl al wel kenbaar maken dat ze van zins zijn zich in te schrijven. Zodra het inschrijven mogelijk is, zullen ze daarvan schriftelijk en via de mail op de hoogte worden gesteld.

Deel dit artikel