Foto | Bart van Overbeeke

Bijna alle TU/e-opleidingen Engelstalig in 2017

Niet alleen de masteropleidingen, maar ook bijna alle bacheloropleidingen aan de TU/e zijn Engelstalig vanaf september 2017. Technische Natuurkunde, Technische Wiskunde, Werktuigbouwkunde en Scheikundige Technologie zijn van plan om per september 2017 te switchen. Bij Technische Bedrijfskunde ‘is de discussie gaande’. Bij Biomedische Technologie en Medische wetenschappen en Technologie stappen ze voorlopig niet over.

Het College van Bestuur heeft decanen aan het begin van dit collegejaar te kennen gegeven dat ál het bacheloronderwijs Engelstalig moet worden. Wannéér, dat hebben ze niet opgelegd - toch blijkt dat de meeste opleidingen die nog in het Nederlands zijn, eind volgend jaar de overstap maken. Vraag je het rector Frank Baaijens, dan duurt het geen tien jaar meer voor alle docenten het Nederlands hebben ingewisseld voor het Engels.

Baaijens noemt twee belangrijke redenen voor de gewenste overstap. “We willen studenten opleiden om in een internationale omgeving te leren werken. In de wetenschap en in de meeste bedrijven waar TU/e’ers terechtkomen, wordt volop Engels gesproken. Een tweede reden is dat we topwetenschappers uit de hele wereld dan voor het bacheloronderwijs kunnen inzetten.”

De rector benadrukt dat de werving van meer internationale studenten om de instroom te vergroten, geen reden is. “We hebben al behoorlijk wat meer studenten gekregen en willen ook weer niet te hard doorgroeien. Het is voor ons geen argument om op het Engels over te stappen.”

Van de vijftien bacheloropleidingen zijn er inmiddels acht in het Engels. Ook de bachelor Data Science, die in september van start gaat, zal Engelstalig zijn. Werktuigbouwkunde gaat keuzevakken en alle OGO-projecten van het tweede en derde jaar in het Engels aanbieden vanaf studiejaar 2016/2017 en wil vanaf september 2017 geheel overstappen. Ook Technische Natuurkunde, Technische Wiskunde en Scheikundige Technologie zijn van plan om per september 2017 te switchen.

Bij Technische Bedrijfskunde ‘is de discussie gaande’ en bij Biomedische Technologie en Medische wetenschappen en Technologie stappen ze voorlopig niet over.

Meer lezen over het Engels in het onderwijs, de afwegingen van verschillende opleidingen en de discussies over het onderwerp? Zie het achtergrondverhaal in Cursor 11.

Deel dit artikel