Fietsenmaker op de campus is failliet

Wil je je fiets laten repareren, dan moet dat voortaan buiten de campus. De Groene Fietser kon niet meer op de huidige locatie blijven en de TU/e zegde daarom het huurcontract op. Met Dienst Huisvesting is nog wel gekeken naar een alternatieve plek op het TU/e-terrein, maar die is niet gevonden. Het faillissement van de BV is eind juli uitgesproken en personen die hun fiets nog ter reparatie of voor onderhoud hebben staan, krijgen die zo snel mogelijk terug.

“Het contract bij de TU/e liep af en het gebouw moest plat - en we hadden last van toetreders tot de markt. Er komen steeds meer fietsenmakers bij in de stad.” Zo vat Joop van Odenhoven de oorzaken van het faillissement samen van het bedrijf waarvan hij eigenaar is. De Groene Fietser kwam in 2010 op de campus en Van Odenhoven nam het in 2012 over.

Van Odenhoven noemt het ‘jammer dat het zo is gelopen’. “Het was geen vetpot, maar we zagen wel dat het z’n diensten bewees. Met name de reparaties liepen aardig. We werkten op 70 vierkante meter en stuitten steeds op het ruimtegebrek. We konden niet te veel promoten, omdat we de capaciteit niet hadden. Op het laatst ging het wel slechter vanwege de toenemende concurrentie uit de stad.”

Het contract dat de BV met de TU/e had gesloten liep eind juli af en is niet verlengd. Daarvan was Van Odenhoven een halfjaar geleden op de hoogte gesteld. Emiel Westerhof, vastgoedmanager bij Dienst Huisvesting, licht toe: “Dat we het huurcontract niet hebben verlengd, was vooral een afweging op basis van veiligheid en bouwkundige status gecombineerd met het masterplan, waarin sloop van het gebouw is voorzien. Er is ook altijd uitgegaan van tijdelijk gebruik.” Het gebouw gaat tegen de vlakte en wat er met de ruimte die vrijkomt gebeurt, is nog niet bekend.

De afgelopen maanden hebben Van Odenhoven en Dienst Huisvesting nog wel naar alternatieven op de campus gekeken. Westerhof: “In het vastgoed van de TU/e zit nog weinig ruimte. Er zijn wel gesprekken geweest met Camelot, de eigenaar van Luna.” Van Odenhoven: “Dat bleek niet betaalbaar voor ons, dan moest er ook veel worden verbouwd.”  

Mocht zich opnieuw iemand aandienen met aspiraties om zich als fietsenmaker op de campus te vestigen, dan zal de TU/e daarmee opnieuw in gesprek gaan- zo laat Westerhof weten.

Bij De Groene Fietser staan nog zo’n twintig fietsen die ter reparatie of voor onderhoud waren aangeboden. Die worden niet meer gerepareerd en gaan zo snel mogelijk naar de rechtmatige eigenaar. 

Twee fietsenmakers, aangevuld met een persoon in een ondersteunende functie, bestierden De Groene Fietser. Van Odenhoven is niet van plan elders een zelfde onderneming te starten. “Het was vooral leuk omdat het op de campus was.”

Deel dit artikel