Fiets Pitstop als aanjager mobiliteitsplan

Vanwege de nationale ‘Fiets naar je werk’-dag mogen TU/e’ers morgen op de campus een gratis check van hun fiets laten uitvoeren door professionele fietsenmakers. Die Fiets Pitstop is te vinden bij de kiosk op het Laplaceplein vanaf half negen ’s morgens tot half twee ’s middags. Met onder meer deze service wil de TU/e samen met Brainport, Fontys en Summa medewerkers en studenten stimuleren vaker naar de werk- of studieplek te fietsen. De universiteit werkt hiervoor aan een nieuw mobiliteitsplan.

door
foto Angeline Swinkels

De TU/e werkt aan een nieuw mobiliteitsplan waarin fietsen en lopen gestimuleerd wordt en waar het autogebruik verder wordt ontmoedigd. Simone Vonken, adviseur Huisvesting binnen Real Estate, vertelt dat de afgelopen jaren al diverse stappen zijn gezet om deze transitie te bewerkstelligen, maar dat het doel nog niet bereikt is. Vonken: “Zo zijn de fietsenstallingen uitgebreid in capaciteit en is het ook mogelijk om in een aantal gebouwen je fietskleding in een locker te stallen. Ook heeft de invoering van betaald parkeren bijgedragen aan het voeren van een ontmoedigingsbeleid.”

Een werkgroep, waarin meerdere diensten vertegenwoordigd zijn, is bezig met een nieuw mobiliteitsplan. Dat plan moet er volgens Vonken begin 2023 liggen. Hierbij zal zowel gekeken worden naar de faciliteiten als naar de arbeidsvoorwaarden. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan nog meer fietsparkeerplaatsen”, zegt Vonken, “maar ook voorzieningen zoals lockers, een fietsenmaker op de campus, of een dienstfiets. Door het bieden van de juiste faciliteiten willen we medewerkers en studenten verleiden om meer duurzame keuzes te maken. Ook de arbeidsvoorwaarden spelen een belangrijke rol om medewerkers te verleiden tot duurzame keuzes. Om te komen tot een nieuw mobiliteitsplan zal ook daar naar worden gekeken.” Maar Vonken zegt dat op dit moment nog niets vastligt en dat binnen afzienbare tijd aan medewerkers nog een enquête over dit onderwerp wordt voorgelegd.

Fietsenmaker

Bijna vijftig procent van de medewerkers en studenten komt met de fiets naar de campus, weet de mobiliteitsmedewerker. “Dit is zeker een mooi getal waar we als universiteit trots op kunnen zijn, maar we zijn er nog niet. We zouden nog extra stappen kunnen zetten om verder in te zetten op de verduurzamingsopgave. Het is ook belangrijk dat er goede fietsfaciliteiten op de campus aanwezig zijn. Voldoende stallingen, kwalitatief goede rekken, fietspompen en mogelijk zelfs een fietsenmaker.”

Om de behoefte te monitoren, voert de werkgroep twee tot vier keer per jaar ook tellingen uit. Begin dit jaar heeft nog een telling plaatsgevonden, zegt Vonken. “Deze tellingen laten ons zien wat de bezetting van een bepaalde fietsenstalling is en of dit reden geeft om die stalling uit te breiden. Waarom bijvoorbeeld wordt een stalling als Auditorium Noordwest minder goed gebruikt als de stalling bij Atlas? Is dat omdat medewerkers en studenten de fietsenstalling bij het Auditorium lastiger te betreden vinden, of dat de voorziening bij Atlas of Auditorium Zuid dichter bij de entree van het betreffende gebouw is? Om medewerkers en studenten hiervan bewust te maken zijn bijvoorbeeld al bordjes geplaatst om hen naar de stalling bij Auditorium Noord te verwijzen.”

Mobiele fietsenmaker

Ooit zat de campus een fietswinkel, waar reparaties uitgevoerd werden, en later waren er diverse mobiele fietsenmakers, maar door de coronacrisis was die laatste optie niet meer rendabel. Vonken belooft hier opnieuw naar te kijken. “Bij de doorontwikkeling van het nieuw mobiliteitsplan onderzoeken we of deze dienstverlening opnieuw kan worden aangeboden. In het verleden bleek er behoefte aan deze voorziening. Als blijkt dat dat nu niet meer zo is, is de business case voor de fietsenmaker ook niet rendabel en zal de dienstverlening niet worden herstart.”  

Op donderdag 19 mei zijn tussen 10.00 en 11.00 uur ook twee medewerkers aanwezig die informatie verstrekken over het TU/e Fietsenplan. Het is overigens niet de eerste maal dat de TU/e meedoet aan de 'Fiets naar je werk'- dag. In 2018 deed de universiteit ook al mee en toen vroeg Cursor aan TU/e’ers wat de reden was om er níet aan mee te doen.

Deel dit artikel