De campus van de Wageningen University.

U-raad akkoord met toetreding Wageningen tot 3TU.Federatie

Het voornemen om de Wageningen University te laten toetreden tot de 3TU.Federatie, kreeg gisteren een positief advies van de universiteitsraad. Collegevoorzitter Jan Mengelers ziet op agrogebied zowel voor onderzoek als onderwijs mogelijkheden. De nieuwe naam wordt 4TU.Federatie, “omdat we alle vier ingenieurs opleiden”, aldus Mengelers.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari kondigde Mengelers al aan dat de Wageningen University snel ging toetreden tot de 3TU.Federatie. Blijkbaar liep hij destijds iets voor de muziek uit, want er moest aan alle betrokken instellingen nog een heel formeel traject worden doorlopen. Gisteren gaf de Eindhovense universiteitsraad een positief advies af en volgende week buigt de Raad van Toezicht zich erover.

Volgens Mengelers wil Wageningen zich op technologisch gebied verbreden en had de Gelderse universiteit in een eerder stadium al op individuele basis toenadering tot de TU/e gezocht voor een samenwerkingsverband. “De drie TU’s krijgen er met deze partner op agrogebied een nieuw onderzoeksterrein bij”, zei Mengelers gisteren in de U-raadsvergadering. “Dat hebben we nog niet in Delft, Twente en Eindhoven. Voortbordurend op dat onderzoek zijn er dan in de toekomst ook mogelijkheden voor het onderwijs.”

De daadwerkelijke lancering van de samenwerking laat nog even op zich wachten, omdat ook in Delft en Twente nog enkele formele stappen gezet moeten worden. TU/e-beleidsmedewerker Ben Donders verwacht dat dat traject medio april kan worden afgerond.

Op dit moment worden de statuten en reglementen van de 3TU.Federatie aangepast voor de vorming van de 4TU.Federatie. “Want ook in Wageningen leiden ze ingenieurs op”, zo verklaart Mengelers de nieuwe naam, “maar dan op agrarisch gebied. Ook de karakteristieken van de vier instellingen komen goed met elkaar overeen.”

Zelf had Mengelers voor het nieuwe samenwerkingsverband een poëtischere naam bedacht: Tech4You. Maar daar had hij de andere bestuurders niet in meegekregen, zo vertelde hij maandag lachend.

Deel dit artikel