Jan Mengelers spreekt zijn gehoor toe. Foto | Bart van Overbeeke

ASML-topman Wennink in Raad van Toezicht

ASML-topman Peter Wennink, die eind 2013 nog pleitte voor het fuseren van de drie technische universiteiten, is toegetreden tot de Raad van Toezicht van de TU/e. Dat vertelde collegevoorzitter Jan Mengelers gisteren tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Hij maakte ook bekend dat de Wageningen University deel gaat uitmaken van de 3TU.Federatie. Atlas wordt de nieuwe naam van het Hoofdgebouw.

Om het streven naar een meer internationale uitstraling te onderstrepen, besloot collegevoorzitter Jan Mengelers gistermiddag ter plekke om zijn nieuwjaarstoespraak in het Engels te doen. Verschillende toehoorders hadden aangegeven het Nederlands niet voldoende machtig te zijn. Mengelers verwachtte wel gestraft te worden als zijn Engels zo beroerd zou zijn als dat van voetbaltrainer Louis van Gaal.

Hij bewaarde zijn meest opmerkelijke nieuws voor het slot van zijn toespraak. ASML-topman Peter Wennink heeft in de Raad van Toezicht de positie overgenomen van Marc de Jong, lid van de groepsraad van Royal Philips Electronics. De Jong treedt vroegtijdig terug vanwege het aanvaarden van een baan in het buitenland. Wennink pleitte in november 2013 in opinieblad Elsevier nog voor een fusie van de drie technische universiteiten. Die bundeling zou de TU's tot de echte wereldtop brengen, zo meldde hij destijds. 

RvT-voorzitter Baptiest Coopmans liet in een reactie weten dat het zeer goed is voor de universiteit om de voorzitter van een toonaangevend, internationaal en technisch bedrijf als ASML aan boord te krijgen. “Peter Wennink is een energieke leider die bewust tijd wil investeren in de volgende generatie. Hij bekleedt een belangrijke positie binnen de regio Brainport en heeft een uitgesproken visie op onderwijs en onderzoek.”

Ook opmerkelijk was de aankondiging dat de Wageningen University nog deze maand zal toetreden tot de 3TU.Federatie. Op dit moment is nog niet bekend wanneer die toetreding precies officieel wordt en wat het gaat betekenen voor de bestaande federatieve samenwerking tussen Delft, Twente en Eindhoven. Een woordvoerder van Wageningen liet aan ScienceGuide weten dat men daar nog een slag om de arm houdt. “Het proces is nog gaande, maar het is nog niet definitief. Alles moet nog worden geformaliseerd en we zullen hier uiteraard ook de medezeggenschap over gaan informeren.”

Mengelers liet de sterke groei van de universiteit vanzelfsprekend ook niet onvermeld, evenals de consequenties die dit met zich meebrengt voor bijvoorbeeld de inroostering en de daarmee samenhangende invoering van avondcolleges. "Hopelijk lukt het ons om dat te laten aansluiten bij de wensen van zowel het wetenschappelijk personeel als ook die van de studenten."

De onvrede van de wetenschappelijke staf, verwoord in het rapport 'Where innovation starts and people matter', is voor het College van Bestuur aanleiding om in 2016 extra aandacht te schenken aan de verbeterpunten die daarin genoemd werden. Mengelers: "We gaan belanghebbenden eerder betrekken bij noodzakelijke veranderingen en hun inbreng zal er toe doen. Onze jonge wetenschappers moeten we een beter arbeidsperspectief bieden."

Een topact van het Dream & Dare Festival dat eind april plaatsvindt in het kader van het zestigjarig bestaan van de universiteit, werd ook onthuld: de Haarlemse band Chef'Special. Tot slot werd nog de nieuwe naam van het Hoofdgebouw onthuld. Uit een longlist van 339 namen kwam het voorstel van Matthijs Lodewijks, werkzaam bij het bedrijfsbureau van Scheikundige Technologie, als winnaar uit de bus: Atlas. Volgens Mengelers passend bij zo'n dominerend gebouw. 

Deel dit artikel