De Bunker aan de Kennedylaan. Foto | Bart van Overbeeke

Summa College serieuze gegadigde voor Bunker

Het Summa College is de laatste partij waarmee de TU/e nog in onderhandeling is over de verkoop van de Bunker. Tussen beide instellingen is een intentieovereenkomst gesloten. Volgens Summa-woordvoerder Benny Krol zal de mbo-instelling er voor de zomervakantie de knoop over doorhakken.

De serieuze interesse van het Summa College in de Bunker past volgens woordvoerder Krol in het herhuisvestingsplan waar Summa begin 2016 mee van start is gegaan. “In deze regio zal het aantal jongeren de komende jaren afnemen en daarom kijken we nu goed naar onze locaties en het aantal vierkante meters”, vertelt Krol. “We willen terug in vloeroppervlakte en daarmee kosten besparen. Ook willen we dat locaties nog beter aansluiten bij de opleidingen die we er aanbieden.”

Volgens Krol heeft de Bunker diverse voordelen die voor Summa van belang zijn. “Deze locatie is goed bereikbaar, zit dicht bij het station en bij het centrum. Ook staat de Bunker bij een woonwijk, wat voor bepaalde opleidingen een groot pluspunt kan zijn. Zo heeft bijvoorbeeld onze kappersopleiding behoefte aan mensen die makkelijk even binnen kunnen lopen. Dat kan bij de Bunker.”

Wat overigens niet wil zeggen dat de kappersopleiding er zou komen, zegt Krol snel. “Op dit moment zijn we nog lang niet aanbeland in dat stadium, maar zitten we in de prille fase van onderhandelen en nadenken over wat we met deze locatie kunnen doen. Feit is wel dat we inmiddels ook mikken op meer kleinschaligheid. We streven naar kleinere scholen, ieder met een eigen identiteit.”

Aan TU/e-collegelid Jo van Ham werden gisteren in de vergadering met de universiteitsraad vragen gesteld over de overeenkomst met Summa. Lucas van Cappellen, fractielid van de ESR en lid van de commissie TU/e Science Park, vroeg waarom de commissie er bij de laatste vergadering van twee weken geleden nog niets over had vernomen.

Volgens Van Ham komt dit omdat het een gevoelig en complex dossier betreft. "Enerzijds zitten er aspecten aan die te maken hebben met de monumentale status van het gebouw. Aan de andere kant ligt er het gegeven dat we wel wat willen overhouden aan de verkoop van het gebouw en het terrein."

Van Ham zei dat aanpalende bebouwing bij de Bunker ook tot de mogelijkheden behoort. "Maar de hele overeenkomst kan elk moment ook nog afketsen", waarschuwde Van Ham. "Dienst Huisvesting heeft de taak om bij de verdere onderhandelingen te zoeken naar een goede balans."

Volgens Krol kijkt het Summa College op dit moment niet alleen naar de Bunker als mogelijke toekomstige locatie. “We kijken ook in de binnenstad, op Strijp-S en bij het vliegveld. Zeker is dat we voor een aantal locaties, waaronder de Bunker, voor de zomervakantie de knoop willen doorhakken.”

Deel dit artikel