Verschillende partijen willen af van studentenstops bij TU’s

Verschillende partijen willen af van studentenstops bij TU’s

VVD, CDA, CU en D66 zijn tegen studentenstops bij technische studies. Tijdens het debat over de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer zullen ze onderwijsminister Jet Bussemaker oproepen om hier iets aan te doen.

De technische opleidingen zeggen de toevloed van studenten niet langer aan te kunnen en overwegen om meerdere studentenstops in te voeren. Ze krijgen steun van minister Bussemaker, zolang de stops maar tijdelijk zijn. 

Maar de ChristenUnie vindt dit “onbestaanbaar”. In plaats van een studentenstop zou er juist extra geld moeten gaan naar opleidingen waar de arbeidsmarkt grote behoefte aan heeft, vindt de partij.  

Ook VVD en CDA vragen Bussemaker om een einde te maken aan de numerus fixus bij technische studies. Ze pleiten echter niet voor extra geld, maar voor een andere verdeling van de bekostiging. “Klopt de verdeelsleutel tussen alfa, bèta en gamma bijvoorbeeld nog wel?”, vroeg Michel Rog (CDA) zich af in het Financieele Dagblad. “Moet er niet meer geld naar de TU in Eindhoven en minder naar de UvA?”

Samen met VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg vraagt hij om een onderzoek naar de bekostiging van universiteiten: waar gaat de 3,6 miljard euro heen die het ministerie van OCW naar de universiteiten overmaakt?

Eilandje

De PvdA is niet voor het schuiven met geld. “Dan ben je wel heel erg op een eilandje bezig”, zegt Kamerlid Amma Assante. “Ook bij onderwijsinstellingen spelen problemen die geld kosten. Je kunt daar niet zomaar wat weghalen. Dan moet je zeggen: er moet extra geld bij.” 

Onderwijspartij D66 heeft eveneens haar bedenkingen bij het plan van VVD en CDA. “Het probleem is groter, dit is typisch een geluid van partijen die niet willen investeren”, zegt Kamerlid Paul van Meenen. Hij wil een miljard euro extra uittrekken voor onderzoek en innovatie: “Dat geeft al een hoop lucht.”

Minister Bussemaker benadrukte vorige week tijdens een begrotingsoverleg dat technische opleidingen er echt niet slecht vanaf komen: “Sterker nog, ze krijgen meer middelen dan alle andere universiteiten.” Ze snapt wel dat de TU’s graag meer geld willen. “Maar misschien zijn er ook nog andere opleidingen die belangrijk zijn.”

Deel dit artikel