Foto | istockphoto

Minister verdedigt studentenstop bij techniekstudies

De technische universiteiten mogen de toestroom van studenten best indammen met een numerus fixus, vindt minister Jet Bussemaker, zolang ze daarmee de kwaliteit van hun onderwijs bewaken. TU/e-rector Frank Baaijens zei eind juni dat de TU/e aan het einde van dit kalenderjaar duidelijkheid wil hebben over het al dan niet invoeren van studentenstops.

Het lijkt zo tegenstrijdig. Er is een tekort aan technici en jarenlang doet de overheid haar best om de interesse in techniekopleidingen aan te wakkeren. Maar nu er inderdaad meer jongeren toestromen, willen de technische universiteiten voor sommige studies een studentenstop invoeren.

Het CDA stelde er Kamervragen over en die heeft minister Bussemaker vandaag beantwoord. De opleidingen mogen hun gang gaan, vindt de minister, zolang zo’n numerus fixus tijdelijk is. Maar de opleidingen hebben voor hun onderwijs extra geld gekregen uit het Techniekpact, schamperen de CDA-Kamerleden, onder meer om extra studenten te trekken. Hoe kunnen ze dan nu de deur in het slot gooien?

Bussemaker vindt het echter verdedigbaar als instellingen “meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden op de komst van meer studenten”, schrijft ze, “bijvoorbeeld omdat ondanks extra middelen de bovengrens van de onderwijscapaciteit is bereikt”. 

Bovendien legt ze de bal - zoals ze eerder deed - bij de werkgevers neer. Die zouden technici een betere loopbaan in het vooruitzicht moeten stellen, want veertig procent van de afgestudeerde technici heeft nu geen baan in de techniek. “Het bedrijfsleven slaagt er klaarblijkelijk niet in om technisch afgestudeerden te behouden in de technische sector”, aldus Bussemaker.

In totaal zijn er aan de technische universiteiten volgend studiejaar acht fixus-opleidingen, tegen vier in 2016-2017. Aan de TU/e zijn er op dit moment nog geen. Het Eindhovense College van Bestuur wil aan het einde van dit kalenderjaar duidelijkheid hebben over mogelijke studentenstops, zo vertelde rector Frank Baaijens eind juni aan Cursor.

Hij wilde toen nog niet zeggen welke opleidingen dat zou kunnen betreffen. “Maar het is wel een feit dat enkele faculteiten nu al aan hun limiet zitten, of er eigenlijk al overheen zijn gegaan", zo zei hij eind juni. "Daar zullen we actie op moeten ondernemen.”

Overigens zal een studentenstop aan de TU/e pas op z’n vroegst voor het studiejaar 2018-2019 gaan gelden. Over een mogelijk afschrikwekkende werking die dat voor een opleiding in de toekomst kan hebben, maakte Baaijens zich in juni geen zorgen. “We zien het bijvoorbeeld ook in Wageningen en Delft, waar opleidingen met een numerus fixus niet aan aantrekkingskracht hebben ingeboet. Daar heeft men er positieve ervaringen mee.”

De numerus fixus voor techniekopleidingen is al langer omstreden. De Tweede Kamer ergert zich eraan en stelt er regelmatig vragen over, waarop het kabinet telkens hetzelfde antwoord geeft.

Deel dit artikel