Kabinet moet numerus fixus bij TU’s voorkomen

Het kabinet moet ervoor zorgen dat de technische universiteiten volgend studiejaar geen studentenstops bij populaire opleidingen instellen, vindt een grote meerderheid van de Tweede Kamer.

De vier technische universiteiten kunnen de groei van het aantal studenten niet meer aan, zeggen ze zelf. Daarom overwegen ze voor sommige opleidingen een numerus fixus in te stellen: ze hebben geen geld genoeg om iedereen goed op te leiden. De TU/e wil in het collegejaar 2018-2019 studentenstops instellen voor vier opleidingen.

Minister Bussemaker bestreed dit en vond het ook niet zo erg als een technische universiteit tijdelijk een studentenstop instelde bij een drukke opleiding. Dan konden studenten toch nog bij andere technische opleidingen terecht?

Maar daar kijkt de Tweede Kamer anders tegenaan. We kunnen moeilijk jarenlang proberen om jongeren voor techniek te interesseren om ze dan aan de poort te weigeren als ze er inderdaad voor kiezen, is de gedachte. Dus moet de regering volgens een motie van VVD en CDA samen met de technische universiteiten de knelpunten inventariseren en tot een oplossing komen.

Sterker nog, er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de bekostiging van alle universiteiten, meent de Tweede Kamer. Want misschien krijgen de technische universiteiten inderdaad te weinig geld, vergeleken met de andere instellingen.

Die andere universiteiten ontkennen dat overigens. Volgens hen kampen wel meer universitaire opleidingen met problemen door de toegenomen aantallen studenten. Niet alleen de technische universiteiten zouden er last van hebben.

In het voorjaar moet de minister de Kamer informeren over haar oplossing voor de fixus en over het onderzoek naar de bekostiging van universiteiten.

In de Cursor van donderdag 10 november is er uitgebreid aandacht over hoe er wordt aangekeken tegen de voorgenomen studentenstops van vier opleidingen van de TU/e in het collegejaar 2018-2019.

Deel dit artikel