Nieuwkomer DAS Eindhoven pakt twee zetels in U-raad

In 2018 worden de studenten van de TU/e door drie partijen vertegenwoordigd in de U-raad. Nieuwkomer DAS Eindhoven krijgt volgens de voorlopige uitslag twee zetels, Groep-één blijft met vier zetels de grootste en de Eindhovense Studentenraad (ESR) pakt er drie. In personeelsfractie PUR zit ook weer een hoogleraar; Anton Darhuber van Technische Natuurkunde.

De zetelverdeling in de U-raad tussen de studentengroeperingen Groep-één en de Eindhovense Studentenraad is al jaren een kwestie van stuivertje wisselen, waarbij Groep-één altijd als grootste uit de bus kwam. Ditmaal heeft zich een nieuwe partij aangemeld, die komend jaar ook direct met twee zetels aan de slag kan.

De leden van DAS Eindhoven staken gisteren in de filmzaal van de Zwarte Doos hun vreugde dan ook niet onder stoelen of banken toen de voorlopige uitslag bekend werd gemaakt door Andy van Eggelen, voorzitter van het Centraal Stembureau. Toch nog redelijk onverwacht snoepte DAS twee zetels af van de zittende partijen.

Pauline Offeringa, bachelor bij Scheikundige Technologie, en Judith te Selle, bachelor bij Sustainable Innovation, gaan als eersten voor DAS Eindhoven de U-raad in. Offeringa zegt zich te realiseren dat het raadswerk een aanzienlijk deel van haar tijd gaat kosten, “maar ik heb mijn studie al zo ingericht dat ik die tijd straks ook beschikbaar heb. Natuurlijk is dit voor mij en Judith allemaal nieuw, maar de afgelopen periode hebben we al veel gesproken met ervaren leden van de andere fracties om zo een goede indruk te krijgen van wat ons te wachten staat.”

Echte bestuurlijke ervaring hebben beide kersverse U-raadsleden nog niet. Offeringa: “Nee, noch ik noch Judith hebben ooit deel uitgemaakt van een bestuur van een studie- of gezelligheidsvereniging. Maar ik heb wel in enkele commissies gezeten.”

Yoram Meijaard, bachelor Software Science en eerste op de lijst van Groep-één, zegt eerst eens af te willen wachten hoe het uitpakt met de komst van deze nieuwe partij in de U-raad. “We maken ons enige zorgen dat er nu toch veel nieuwe studentleden in de raad komen die nog geen ervaring hebben met het raadswerk en die ook het netwerk missen dat hen bij hun raadswerk goed kan ondersteunen. Maar zoals gezegd, we gaan eerst kijken hoe het de komende maanden uitpakt.”

Personeelsfractie PUR

Met de verkiezing van Anton Darhuber voor de personeelsfractie PUR zit er ook weer een hoogleraar in de U-raad. De laatste hoogleraar die er zitting in had, was Ton van Leeuwen, evenals Darhuber afkomstig van de faculteit Technische Natuurkunde. Darhuber is sinds 2007 werkzaam als hoogleraar aan de TU/e en zegt als lid van de U-raad graag te willen meedenken over hoe de universiteit “de aanstaande uitdagingen op een effectieve doch soepele manier kan aangaan”. Zijn interesse gaat vooral uit naar de financiële commissie en naar het universitaire verdeelmodel. In 2018 wordt er een opvolger ontwikkeld voor het huidige Strategic Allocation Model (SAM), dat in 2019 moet worden ingevoerd.

Bij de opkomst voor de verkiezingen, die dit jaar plaatsvonden op 5 en 6 december, zette voor de verkiezing van de personeelsraadsleden de dalende trend zich door. In 2012 was de opkomst nog 41,5 procent, in 2015 zakte die naar bijna 37 procent en dit jaar bleef die steken op slechts 30,7 procent.

Ook bij de opkomst voor de studentenverkiezingen, die elk jaar plaatsvinden, zakte de opkomst in: vorig jaar was die nog bijna 41 procent, nu 35,3 procent. In de 2012 bedroeg de opkomst zelfs nog 47,6 procent. Voorzitter Andy van Eggelen suggereerde dat de Sinterklaasviering er mogelijk mee te maken had. Hij zei met het College van Bestuur in overleg te gaan om dat in de toekomst te vermijden.

Deel dit artikel