Foto | Han Konings

DAS blijkt blijvertje, opkomst valt zwaar tegen

DAS Eindhoven, dat vorig jaar uit het niets met twee zetels terecht kwam in de universiteitsraad, heeft bij de verkiezingen, die deze week plaatsvonden op dinsdag en woensdag, die twee zetels weten te behouden. Groep-één werd met vijf zetels de grote winnaar, de Eindhovense Studentenraad verloor er één en bleef steken op twee zetels. De dalende trend in de opkomst zet door: 31,6 procent van de studenten bracht een stem uit. Twee jaar terug, toen ook alleen voor de studentgeleding werd gestemd, was dat nog 41 procent.

door
foto Han Konings

Hugo Bezombes, bachelorstudent Sustainable Innovation en straks de eerste international die als voorzitter een studentenfractie in de U-raad gaat leiden, is zeer gelukkig met de uitslag voor zijn Groep-één. In de filmzaal van de Zwarte Doos, waar gistermiddag de uitslagen bekend werden gemaakt, staat hij met trillende handen de lijsten door te nemen. Naast hem oud-fractievoorzitter Erik van Heijst, die na anderhalf jaar de U-raad gaat verlaten, en die ook zeer verheugd is dat Bezombes een goede start kan maken met vijf zetels.

Die laatste zegt toch zeer gespannen te zijn geweest over de vraag hoe zijn partij, waar hij op dit moment al voor in de raad zit, het eraf had gebracht. Goed dus, want Groep-één wint nog een zetel en komt daarmee uit op vijf zetels, wat al meer is dan de zetels die de ESR (twee) en DAS (twee) samen hebben verzameld. Dat hij nu de eerste international is die een fractie ook daadwerkelijk gaat leiden, heeft voor Bezombes zelf niet een extra betekenis, maar hij hoopt wel dat dit andere internationals aan de TU/e zal inspireren zich ook meer bezig te gaan houden met medezeggenschap. “Want buiten dat we internationals zijn, zijn we toch vooral ook studenten.”

Contact achterban

Bezombes prijst de inspanningen van zijn campagneteam, dat dagenlang promotie heeft gemaakt op de campus. Met de winst hoopt hij dat zijn partij de punten die tijdens die campagne aan bod gekomen zijn, nog beter door kan voeren in het komende jaar. Maar nog belangrijker vindt hij het om ook gedurende dat jaar contact te blijven houden met de achterban, de studentengemeenschap. Bezombes: ”Dat is voor alle partijen uit de U-raad een essentiële taak, maar tegelijkertijd ook een van de moeilijkste.”

Hiermee verwijst hij impliciet naar lage opkomst van deze verkiezingen. Slechts 31,6 procent van de studenten bracht ditmaal voor de U-raad een stem uit. Volgens Andy van Eggelen, voorzitter van het Stembureau, is de opkomst altijd wat lager in het jaar dat alleen voor de studentgeledingen gekozen wordt. Maar ook hij moet bekennen dat bij de laatste keer dat dit het geval was, in 2016, de opkomst nog op 41 procent lag.

Het is een trend die zich ook doorzet bij de verkiezingen voor de faculteitsraden, zo laat Van Eggelen weten. Zelfs bij het betrouwbare stembolwerk van Scheikundige Technologie is de opkomst dit jaar onder de vijftig procent geschoten: 45,5 procent. Bij Werktuigbouwkunde nam zelfs maar 20 procent de moeite om te stemmen op hun kandidaat in de faculteitsraad.

Teleurgesteld

Jobert Zoetbrood, fractievoorzitter van de ESR, zegt dat de leden van zijn partij “vanzelfsprekend teleurgesteld zijn met de verloren zetel. Dit verlies betekent echter geenszins dat wij ons minder zullen gaan inzetten om onze standpunten te verwezenlijken, er zijn immers nog altijd een hoop studenten die achter onze standpunten staan.”

Zoetbrood vindt het moeilijk om te zeggen wat nu de lage opkomst heeft veroorzaakt. ”Ik denk dat we er goed aan doen dit samen met de andere fracties te analyseren, aangezien we moeten voorkomen dat de opkomst de komende jaren nog verder zal dalen.”

Stijgende lijn

De fractievoorzitster van DAS Eindhoven, Charlot Felderhof, zegt dat haar partij zeker verwacht had de vorig jaar verworven zetels dit jaar te behouden. "We zijn dit jaar gegroeid qua aantal stemmen en hopelijk kunnen we deze stijgende lijn de komende jaren doorzetten. Groep-één kan met hun vijf zetels waarschijnlijk meer werk verzetten dan wij met twee zetels, maar het overkoepelende doel is het verbeteren van bepaalde zaken aan onze universiteit. En zolang Groep-één dat ook voor elkaar krijgt, zijn wij tevreden."

Want dat noemt Felderhof een van de belangrijkste dingen in de U-raad: "het samenwerken met de andere fracties. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat we meer bereiken als we dat goed doen."

Ook Felderhof vindt het lastig iets te zeggen over het teruglopende opkomstpercentage. "Misschien komt het omdat er de laatste jaren meer studenten naar de TU/e zijn gekomen en eerstejaars vaak nog niet weten wat de verkiezingen voor de U-raad nu precies inhouden. Verder bekommert de ‘grijze massa’ zich nog niet voldoende om wat de U-raad doet, maar is men vaak vooral bezig met het aantal studiepunten dat is behaald."

Deel dit artikel