Nieuwkomer DAS begint na opstartproblemen draai te vinden

DAS, de nieuwe studentenpartij, had wat ‘opstartproblemen’ en heeft inmiddels enkele ideeën uitgewerkt om haar doel te bereiken; dat wil zeggen er voor de ambitieuze student zijn en die ook bereiken. De Eindhovense Studenten Raad en Groep-één hadden graag gezien dat nieuwkomer DAS de focus meer had gelegd op het werk voor de universiteitsraad in het algemeen in plaats van op het realiseren van het partijprogramma in het bijzonder. Inmiddels zien ze wel verbeteringen.

door
foto DAS

Het was de eerste weken best pittig, erkent DAS-fractievoorzitter Pauline Offeringa, masterstudent bij Chemical Engineering. Samen met Judith te Selle (bachelor Sustainable Innovation) vertegenwoordigt ze DAS in de U-raad. “Het kost meer tijd dan we van tevoren hadden verwacht, zeker ook om alle dossiers helemaal door te nemen. We hebben er nu voor gekozen om daar selectiever mee om te gaan. Als het bijvoorbeeld over personeelszaken gaat, dan laten we dat soms over aan de personeelsfractie. Het scheelt ook dat de processen in de tussentijd beter gestroomlijnd zijn en dat het duidelijker is welke commissie zich waarmee bezighoudt.”

DAS Eindhoven heeft vanaf meet af aan aangegeven om zich in te zetten voor ‘de ambitieuze student’-niet voor niets ook de partijnaam voluit geschreven. En ambitieus bedoelen ze in de brede zin van het woord; denk aan commissie- en bestuurswerk, maar ook aan topsport bedrijven of een bedrijfje oprichten.

DAS heeft inmiddels contact gelegd met verschillende studie- en studentenverenigingen. Fenno van den Eijnde, een van de drie leden van het partijbestuur: “We willen graag als spreekbuis fungeren. Daarnaast willen we als we in gesprek gaan met studenten over een bepaald onderwerp ook andere zaken bespreken. Om een gesprek in te plannen over de OER is niet praktisch, dat vinden de meeste studenten niet meteen interessant. Maar als je toch in gesprek bent, kun je zo’n onderwerp wel aan bod laten komen. Daar hebben ze dan niet direct belang bij, maar dan weten ze in elk geval wat er speelt.” 

Vier studenten onderzoeken nu voor DAS welke beloningen opleidingen geven aan extracurriculaire activiteiten. “Het verschilt nu van opleiding tot opleiding. Sommige studenten krijgen studiepunten voor bijvoorbeeld commissiewerk en andere niet. We willen zien dat activiteiten op dezelfde manier wordt beloond.”

Meer afstemmen

Volgens Erik van Heijst van Groep-één is DAS te vroeg begonnen met het realiseren van dergelijke zaken uit het eigen partijprogramma, waardoor het werk voor de Universiteitsraad -waar andere onderwerpen de revue passeren- niet voorop leek te staan. “Voordat ze in de Raad plaats namen, hadden we ze niet op de publieke tribune gezien bij de UR-vergaderingen. Dit wekte de indruk dat ze zich onvoldoende hadden voorbereid over het raadswerk in de praktijk. Aangezien raadswerk erg veel tijd kost in de praktijk, zeker voor slechts twee personen, raakte de tijdsplanning voor het raadswerk in de knoop met tijdsbesteding aan het partijprogramma. Maar we zien daar nu wel verbetering in.” De evaluatie die de drie fracties onlangs hielden, heeft volgens Van Heijst zeker aan die verbetering bijgedragen. 

Van Heijst stelt verder dat het niet altijd even praktisch is om met drie partijen te zijn. "Ik heb het idee dat we met drie studentenpartijen nu soms minder effectief zijn, omdat we meer politieke agenda’s op elkaar moeten afstemmen. Twee fracties was makkelijker overleggen, en zeker in het geval van verschillen."

De ESR heeft vergelijkbare ervaringen, en ziet ook positieve kanten. Fractievoorzitter Eva Hanckmann: “Een nieuwe partij zorgt toch weer voor een frisse blik op bepaalde onderwerpen en dat kan positief uitpakken. Het zet alle fracties weer op scherp. Ook merken we nu dat we als studentenfracties meer gedwongen worden om samen te werken, omdat zowel Groep-één als ESR een zetel minder heeft.” 

 

Deel dit artikel