Hoe ziet de ideale studieplek voor de TU/e-student er uit?

TU/e-studenten zijn de studieplekken op de campus minder gaan waarderen, zo blijkt uit de Nederlandse Studenten Enquête. Om dat te veranderen wordt vanaf 19 november een onderzoek gehouden in het Auditorium naar de wensen van studenten. Tijdens de negen weken durende pilot wordt tegelijk een reserveringssysteem getest.

door
foto Brigit Span

“Bij de NSE (de Nationale Studenten Enquête, redactie) van 2013 kregen de studieplekken van de TU/e-campus nog een 3,8 op een schaal van 1 tot 5. In 2018 was dat cijfer achteruitgegaan naar 3,2”, zegt Peter Engels, projectleider van deze pilot. “De TU/e wil heel serieus aan de slag gaan om dit te verbeteren. In plaats van achter ons bureau plannen te maken voor studenten, willen we eerst van hen horen wat ze precies wensen.”

Sinds 2016 is het mogelijk om studieplekken te reserveren via Book My Space (BMS). Engels: “BMS wordt vooral gebruikt voor ruimtes. Er zijn nauwelijks studenten die studietafels reserveren, hoewel dat mogelijk is in Vertigo, MetaForum en Flux. Je zou kunnen concluderen dat een reserveringssysteem niet hét antwoord is om de tevredenheid van studenten te verhogen, maar het is wel een belangrijk onderdeel.”

Claimen

Daarom komen er in het Auditorium op alle 122 studieplekken, dat zijn tafels met een stopcontact en een verstelbare stoel, een sticker met een QR-code. Daarmee kunnen studenten een tafel ‘claimen’ als ze er gaan zitten. Ook van huis uit zijn de tafels te reserveren via de tegel Book My Space op My TU/e. Een derde manier is een tafel op je naam zetten met de studentenkaart via het witte interactieve scherm naast de koffieautomaten op vloer 1.

Wie dan aan een van deze tafels zit, kan bezoek krijgen van een van de studenten-assistenten die Dienst Interne Zaken (DIZ) inhuurt om te tellen en te praten met de deelnemers. Zij vragen de studenten een enquête op papier in te vullen. Wie dat –niet anoniem- doet, krijgt een bon van 1,50 euro die vrij te besteden is in de kantine. In samenwerking met Dienst Huisvesting en Education & Student Affairs hoopt DIZ er onder meer achter te komen hoe het reserveren bevalt en of studenten bezwaar hebben tegen een maximale reserveringstijd van twee of vier uur.

Eigen student eerst

“De TU/e wil gastvrij zijn, maar eigen studenten voorrang geven”, zegt Engels. “Niet-TU/e-studenten en andere gasten mogen gebruik maken van de plekken totdat er een TU/e-student komt die heeft gereserveerd. Dat maken we in het Engels duidelijk met een extra sticker.” Hij voorspelt dat reserveren een must zal zijn in de toekomst vanwege de te verwachten groei van de studentenpopulatie.

Gedurende de pilot, die duurt tot 1 februari zodat ook de tentamenperiode van Q2 er binnen valt, wordt ook de behoefte naar stilteplekken in het Auditorium gepeild. Er worden daarvoor twaalf tafels aan de westkant op vloer 2 bestickerd tot concentratieplekken, waar niet of nauwelijks mag worden gepraat.

Deel dit artikel