Studenten in de bibliotheek in MetaForum. Foto | Norbert van Onna

MetaForum in tentamentijd voorlopig alleen voor TU/e’ers

Ook de komende tentamenperiodes zal de bibliotheek in MetaForum tijdens kantooruren alleen toegankelijk zijn voor studenten en medewerkers van de TU/e. Dat heeft het College van Bestuur besloten naar aanleiding van een pilot tijdens de afgelopen tentamenperiode, waarbij bezoekers van buiten werden geweerd om studeerruimte voor TU/e-studenten te garanderen.

De maatregel werd door collegelid Jo van Ham bekendgemaakt tijdens de U-raadsvergadering van afgelopen maandag. Van Ham zegde ook toe om alle studeerplekken op de hele campus nog voor de zomer te laten inventariseren. Dit op verzoek van studentenfractie Groep-één, dat het initiatief had genomen voor de pilot.

Van Ham prees het werk van Groep-één uitvoerig. De pilot had geleid tot meer studeerplekken voor TU/e’ers, in een stillere en schonere omgeving, zo concludeerde hij naar aanleiding van de evaluatie. Uit deze studie, waarvoor meer dan duizend studenten een enquête invulden, blijkt onder meer dat in totaal 413 bezoekers toegang werd geweigerd - voornamelijk Fontys-studenten.

Camiel Steffanie, voorzitter van de fractie van Groep-één, toont zich verheugd met de reactie van het College van Bestuur. “We zijn blij dat het zo goed heeft uitgepakt en dat het CvB zo open stond voor samenwerking.” Wat hem betreft is echter een breder beleid nodig om de beschikbaarheid van studieplekken op de campus ook in de toekomst te kunnen garanderen.

“De studeermogelijkheden verschillen nu nog sterk van gebouw tot gebouw, zo blijkt uit ons onderzoek. In Flux zijn ze best tevreden, maar in het Paviljoen bijvoorbeeld zeker niet. Het zou mooi zijn als studenten meer overzicht krijgen, zodat ze bijvoorbeeld weten dat je in MetaForum ongestoord alleen kunt werken, terwijl je met een groepje beter in het Auditorium kunt gaan zitten.”

Daarnaast is het volgens Steffanie belangrijk om in gesprek te gaan met Fontys, dat binnenkort het TNO-gebouw op de campus zal betrekken. “Als zij daar geen hoogwaardige studeerfaciliteiten krijgen, dan gaan wij dat beslist merken, en komen ook de faciliteiten elders op de campus onder druk te staan.” In dat geval zou een toegangsverbod tijdens de tentamenperiodes wellicht ook voor andere gebouwen dan MetaForum noodzakelijk worden, denkt hij. “Op dit moment zien we daartoe echter nog geen reden.”

Deel dit artikel