Camiel Steffanie | Fractielid Groep-één
door

UR | Geef TU/e-student voorrang tijdens tentamens

21/12/2016

De groei van het aantal studenten aan onze universiteit is niet onopgemerkt gebleven en de gevolgen daarvan zijn ook binnen de universiteitsraad geregeld onderwerp van gesprek. Een van die gevolgen is de nog altijd toenemende druk op de faciliteiten in onze centrale studiehub in MetaForum. Vooral tijdens de tentamens. Een pilot moet uitwijzen wat daar aan gedaan kan worden.

De drukte in MetaForum, en dan vooral tijdens de tentamenperiodes, heeft er al toe geleid dat sommige TU/e-studenten aangeven niet eens meer de moeite te nemen om hier nog een plekje te gaan zoeken. Een zeer kwalijke ontwikkeling, vindt de U-raad. Groep-één deed tijdens de tentamenperiode van het eerste kwartiel onderzoek naar de bezettingsgraad in MetaForum en vroeg aanwezige studenten om hun mening.

De resultaten liegen er niet om; nagenoeg alle studenten ervaren problemen bij het vinden van een plekje op een doordeweekse studiedag. Dat was ook de reden om na overleg met het College van Bestuur, Dienst Huisvesting en Dienst Interne Zaken te besluiten tot het opzetten van een pilotproject.

Aan het einde van het tweede kwartiel (van 16 januari tot 3 februari 2017) gaat die pilot plaatsvinden, waarbij alleen TU/e-studenten op vertoon van hun campuskaart nog toegang krijgen tot de bibliotheek tijdens de collegevrije week en de tentamenweken.

Jo van Ham, vicevoorzitter van het College van Bestuur, zegt de pilot "van harte te ondersteunen" en verwacht dat op basis hiervan in de toekomst maatregelen genomen kunnen worden "om TU/e-studenten op een gepaste wijze te kunnen faciliteren tijdens hun tentamenvoorbereiding".

De pilot moet aantonen dat op dit moment de capaciteit in MetaForum niet toereikend is om én TU/e-studenten én externe gebruikers in piekuren te huisvesten. Het kan niet zo zijn dat TU/e-studenten dan maar naar huis moeten gaan, omdat er, mede dankzij het openbare karakter van de bibliotheek, geen studieplek voorhanden is.

Tijdens deze pilot worden de bezettingsgraad en de mate van tevredenheid onder TU/e-studenten gemonitord en aan de hand daarvan wordt de situatie geëvalueerd. To be continued!

De resultaten van het onderzoek tijdens de tentamenperiode in het eerste kwartiel zijn hier te vinden.

Deel dit artikel