Drukte in MetaForum.

Niet-TU/e’ers tijdelijk geweerd in bieb MetaForum

Alleen TU/e-studenten en -medewerkers kunnen tijdens de komende tentamenperiode terecht in de bibliotheek in MetaForum. Niet-TU/e’ers zijn daar enkel nog welkom op vloer 1. Het gaat om een pilot, die plaatsvindt op initiatief van studentenfractie Groep-één. Uit hun enquête bleek dat TU/e-studenten vaak moeite hebben om een studeerplek te vinden.

Vanwege de aanhoudende drukte tijdens de tentamenperiodes, heeft de TU/e eind 2016 besloten om een pilot te starten waarbij niet TU/e’ers worden geweerd. Alleen TU/e-studenten en -medewerkers hebben van 16 januari tot en met 3 februari recht op een plekje op de vloeren 0 en -1. Andere bezoekers kunnen terecht op vloer 1. Dagelijks zal een beveiliger bij de balie van het Informatie Expertise Centrum staan en alleen personen met een TU/e-campuskaart doorlaten.

Uit de enquête die Groep-één hield, die 297 studenten invulden, bleek dat de meesten van hen moeite hebben om een plekje te vinden. De studentengroepering besprak het probleem met Véronique Marks (directeur Dienst Huisvesting), Martin Boers (directeur Dienst Interne Zaken) en Jo van Ham (College van Bestuur). Daarop volgde het besluit om de pilot te starten.

Boers: “De nood is best hoog, zeker tijdens de tentamenperiodes. Daarom hebben we dit besluit genomen. We zijn erg benieuwd wat het effect van de pilot gaat zijn.” Camiel Steffanie, die zich vanuit Groep-één hard heeft gemaakt voor de pilot: “Ik hoop dat TU/e-studenten in die periode dan ook weer naar MetaForum komen. Het is minder populair geworden om daar te studeren omdat er toch vaak geen plek is.”

De pilot wordt geëvalueerd, maar op welke manier is nog niet helder, stelt Boers. Andere instanties, zoals Fontys en het Summa College, worden deze week nog ingelicht. Ook worden bezoekers via banners en flyers op de maatregel gewezen.

De resultaten van het onderzoek tijdens de tentamenperiode in het eerste kwartiel zijn hier te vinden.

Deel dit artikel