De regenboogvlag wapperde vandaag op de campus ter ere van de Coming Out Day.

LGBT-gemeenschap TU/e zoekt elkaar voor het eerst op

Er is meer behoefte aan activiteiten voor de LGBT-gemeenschap aan de TU/e. Dit bleek tijdens een informele lunchbijeenkomst in de Zwarte Doos vanmiddag. Ruim twintig medewerkers en studenten bespraken op de internationale Coming Out Day wat er nog meer georganiseerd zou kunnen worden, buiten de onlangs opgerichte Facebook-groep voor deze groep.

Nee, aan een eigen TU/e-boot tijdens de komende Canal Pride in Amsterdam is volgens de aanwezigen niet direct behoefte. De kartrekkers van de Facebook-groep voor de LGBTU/e-gemeenschap, waar je voor moet worden uitgenodigd, zijn Alexander Serebrenik, universitair hoofddocent bij Wiskunde & Informatica, en Ludo van Meeuwen, werkzaam bij Education & Student Affairs. In samenspraak met Erik de Jong, communitymanager van de TU/e, organiseerden ze de lunchbijeenkomst waar de aanwezigen op een aantal vragen en stellingen kunnen reageren.

Die betreffen onder meer de mate van zichtbaarheid van LGBT’ers aan de TU/e en de vraag of die zichtbaarheid verhoogd moet worden. En zou de TU/e daar een actieve rol bij moeten spelen? Van Meeuwen zegt al zeer gelukkig te zijn met het feit dat vandaag voor het tweede maal de regenboogvlag wappert op het terrein tijdens de Coming Out Day. Hij en Serebrenik willen ook graag weten of er behoefte is om samen activiteiten te organiseren en met welke frequentie dat dan zou moeten.

Voorstellen voor een vaste filmavond, discussiegroepen en voor een purple friday passeren de revue en ook wordt besproken hoe open of gesloten dit soort activiteiten moeten zijn. Uit de groep komt ook de suggestie om al tijdens de introductie als LGBT-gemeenschap zichtbaar te zijn voor eerstejaars en de internationale studenten.

Van Meeuwen vertelt dat in het omringende bedrijfsleven, zoals bij de Rabobank, ASML en Philips, de LGBT-gemeenschappen al duidelijk zichtbaar zijn en dat ze ook veel activiteiten opzetten. “Voordeel van zo’n groep is dat ze als een matrixvorm over de gehele organisatie zitten. Daar kan onze universiteit ook haar voordeel mee doen. Tussen de diverse faculteiten en diensten kunnen op die manier onverwachte dwarsverbanden ontstaan.”

Serebrenik is enthousiast over de bijeenkomst en over de input die naar voren is gekomen. “We gaan dat allemaal inventariseren en bekijken hoe we er in de toekomst meer handen en voeten aan gaan geven.” Van Meeuwen verwacht wel dat meer mensen zich gaan bemoeien met de organisatie, “want als de groep echt gaat groeien, wordt dat teveel voor alleen Alexander en mij.” 

De TU/e en Fontys kenden eerder al de vereniging 1 op Tien, die midden jaren negentig werd opgericht om homo- en biseksuele studenten bij elkaar te brengen. De vereniging hield zo'n tien jaar terug op te bestaan.

Wie meer informatie wil over het nieuwe initiatief kan contact opnemen Alexander Serebrenik of Ludo van Meeuwen.

Deel dit artikel