Keuzegids 2019: Waardering TU/e verder afgenomen

In de Keuzegids Universiteiten 2019, die vandaag verschijnt, is voor het tweede jaar achtereen de waardering van studenten voor de TU/e afgenomen. Lex Lemmens, dean van het Bachelor College, noemt als hoofdoorzaak de onverwacht sterke studentengroei van de laatste drie jaar en denkt dat er twee jaar nodig zijn om de waardering weer te doen stijgen. Wageningen voert de lijst aan, op de tweede plaats volgt de Universiteit Twente. De TU/e stond daar twee jaar terug nog, nu is dat overall de achtste stek.

door
foto Foto | Nathan Dumlao (Unsplash)

“Als alle universiteiten het over de hele breedte beter hebben gedaan dan het jaar daarvoor, hoeft een terugval van 62,5 naar 60,5 (de waarderingscijfers voor de TU/e van vorig jaar en dit jaar op een schaal van 0 tot 100, red.) niet direct te betekenen dat de TU/e het het afgelopen jaar slechter heeft gedaan”, zegt Lex Lemmens aan het begin van het interview. Hij wil er maar mee aangeven dat cijfers niet alles zeggen.

Maar achter die redenering wil hij zich niet verbergen. “Ik ben niet totaal verrast dat we nu al twee jaar een afname van de waardering zien in de Keuzegids, al werden we begin oktober in de onderwijsspecial van Elsevier nog uitgeroepen tot de beste technische universiteit. Het is wachten op de volledige analyse van de cijfers. Maar de groei die we de afgelopen drie jaar hebben doorgemaakt, was onverwacht sterk en daardoor zijn we te laat van start gegaan met de acties die de gevolgen daarvan moeten ondervangen.”

Ook rector Frank Baaijens geeft aan dat het lastig is nu al conclusies te trekken terwijl hij de analyse van de resultaten nog niet heeft. "Maar ook ik sta er niet van te kijken, omdat we ook in de Nationale Studenten Enquête (NSE) op bepaalde punten wat gezakt zijn." Hij sluit zich aan bij de conclusie van Lemmens dat de sterke groei van de instroom de hoofdoorzaak is. 

Korte lijntjes

De bekende korte lijntjes waar de TU/e in het recente verleden bekend om stond, zijn daardoor langer geworden, zo vertelt dean Lemmens. “We zijn bezig om dat te herstellen en de komende jaren gaan we daarvoor onder meer de studievoorschotmiddelen inzetten. Dan gaat het in 2019 om een miljoen euro en de twee jaar daarna zelfs om twee miljoen per jaar. In het Bachelor College behandelen we de basisvakken nu al in kleine groepjes van vijf à zes studenten en we hebben de faculteiten uitgenodigd om dit te komen bekijken en waar mogelijk toe te passen in hun majoren.”

Het streamen en doorlussen van colleges noemt Lemmens op dit moment alles behalve ideaal. Betekent dit het einde van ‘blended learning’? Lemmens: “Nee, zeker niet, maar we moeten de manier waarop we de online kennisoverdracht doen nog veel beter in de vingers krijgen en de verdieping in hands-on onderwijs aanbrengen. Daar moeten we de balans in zoeken en ook daar is geld voor beschikbaar.“ Om deze en andere acties, zoals de inzet van studentassistenten en het creëren van meer studie- en onderwijsruimte, goed op de rit te krijgen, verwacht Lemmens dat de TU/e nog twee jaar nodig heeft. Baaijens zegt ook niet te verwachten dat al die maatregelen zich onmiddellijk zullen vertalen in betere NSE-scores.

Taalvaardigheid

In de Keuzegids komt bij het hoofdstuk over de Engelse taalvaardigheid van docenten de TU/e als slechtste uit de bus met een waardering van 6,1 op een schaal van 0 tot 10. Als een belangrijke reden hiervoor noemt Lemmens de transformatie van het Nederlands naar het Engels in het onderwijs. “Dat hebben we nu bijna universiteitsbreed doorgevoerd, maar je ziet hele goede waarderingscijfers van docenten naar beneden gaan zodra ze hun stof voor het eerst in het Engels gaan aanbieden. Ook dat heeft tijd nodig”, aldus Lemmens.

De lage score van de TU/e voor ‘internationale allure’ (6,0) kan Lemmens maar moeilijk plaatsen. Volgens de samenstellers van de Keuzegids zijn hiervoor aan studenten vragen voorgelegd die betrekking hebben op de mate waarin de opleiding internationaal georiënteerd is, of in hoeverre studenten worden gestimuleerd om buitenlandervaring op te doen. Lemmens: “Voor dat opdoen van buitenlandervaring is in het Bachelor College, buiten de opleiding Industrial Design, geen mogelijkheid. Dat is iets voor in de masterfase. Verder heb ik toch echt de indruk dat we hier op onze campus steeds meer in een internationale ambiance werken.” Deze week maakte de universiteit nog bekend dat aan de TU/e op dit moment 91 verschillende nationaliteiten rondlopen.

Ranglijst Keuzegids Universiteiten 2019
Bron tabel | Hoger Onderwijs Persbureau

 

Brede, klassieke universiteiten

Nijmegen RU

63

Groningen RUG

62,5

A’dam VU

60

Utrecht UU

59,5

Leiden/Den Haag UL

58,5

A’dam UvA

54

 

 

Overige universiteiten

Wageningen UR

74

Enschede UT

67,5

Open Universiteit

65

Tilburg TiU

64,5

Maastricht UM

64

Eindhoven TU/e

60,5

Delft TUD

58

Rotterdam EUR

55

De samenstellers van de Keuzegids zeggen gebruik te maken van onderwijsstatistieken van de VSNU, gegevens uit de WO-monitor (uitgevoerd door het onderzoeksinstituut IVA, in opdracht van de VSNU) en accreditatiegegevens van de NVAO. Daarnaast ook nog van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête en de landelijke Studiekeuzedatabase.

Deel dit artikel