Shutterstock

Toch geen numerus fixus voor Wiskunde en Innovation Sciences

Van de vier TU/e-opleidingen die het komend collegejaar mogelijk ook een numerus fixus zouden krijgen, zijn er nog slechts twee over: Bouwkunde en Werktuigbouwkunde. Bij Wiskunde en Innovation Sciences ziet het College van Bestuur alsnog af van decentrale selectie.

door
foto Shutterstock

Begin oktober moest bekend zijn voor welke opleidingen de TU/e in het collegejaar 2019-2020 een numerus fixus gaat invoeren. Vanaf die datum moet het namelijk vermeld worden in de communicatie naar de studiekiezers, die zich voor zo’n opleiding al vroeg moeten aanmelden: vóór 16 januari 2019.

Bij de opening van het Academisch Jaar begin september maakte collegevoorzitter Jan Mengelers nog melding van vier extra opleidingen waarvoor mogelijk een numerus fixus van kracht zou worden, naast de vier die dit studiejaar al een cap hebben. Daarmee had komend collegejaar bijna tachtig procent van alle eerstejaars een decentrale toetsing moeten doorlopen. Vanuit het bedrijfsleven en de industrie werd heftig geprotesteerd tegen deze voorgenomen beslissing, want de vraag naar ingenieurs is zeer hoog.

Bij Wiskunde en Innovation Sciences blijven naar nu blijkt de studiekiezers voor het komend collegejaar toch verschoond van een decentrale toets. Voor Johan Lukkien, decaan bij Wiskunde & Informatica, was dat enige weken terug al bijna een uitgemaakte zaak. Hij vertelde toen aan Cursor dat er beperkingen ontstaan wanneer een student zich wil inschrijven voor een dubbele bachelor en er één een numerus fixus heeft – “en het wordt nog gecompliceerder als beide opleidingen (Technische Informatica heeft er dit jaar al een, red.) dat hebben”. Lukkien was tevens bang om hiermee de betere studenten die vaak voor zo’n dubbele inschrijving kiezen, af te schrikken.

CROHO-positie

Bij Innovation Sciences was er het probleem dat de twee majoren die worden aangeboden, Psychology & Technology en Sustainable Innovation, niet onafhankelijk van elkaar een numerus fixus konden krijgen, omdat ze onder één CROHO-positie vallen. De major Psychology & Technology, waar dit jaar zo'n 100 eerstejaars aan begonnen zijn, zit qua instroom aan het maximum, vertelde opleidingsdirecteur Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk. Maar de major Sustainable Innovation, met dit jaar zo'n 60 eerstejaars, wilde hij qua instroom niet lager hebben en dat risico bestond volgens hem wel als een numerus fixus werd ingevoerd.

Nu is ervoor gekozen om voor komend collegejaar nog af te zien van een numerus fixus voor Innovation Sciences. Van der Geer-Rutten-Rijswijk laat weten dat inmiddels het proces gestart is om beide majoren hun eigen CROHO-positie te geven. Daarmee zou voor het collegejaar 2020-2021 voor de major Psychology & Technology wel een numerus fixus van kracht kunnen worden.

Deel dit artikel