Foto | Shutterstock
door

UR | Het domino effect

05/10/2018

Tijdens de afgelopen vergadering van de Universiteitsraad is een onderwerp besproken dat waarschijnlijk elk jaar ons een vieze smaak in de mond zal geven. Ik heb het natuurlijk over de limieten die gesteld worden op de instroom van eerstejaars studenten in opleidingen. Deze caps of numeri fixi zijn een laatste noodmaatregel om de enorme groei van studenten, veroorzaakt door de grote vraag naar technici, aan te kunnen.

Niet alleen de TU/e moet caps invoeren, ook andere universiteiten gaan langzaam mee met deze trend, wat een domino effect veroorzaakt over heel Nederland. Hierdoor komt bij ons de vraag op: 'Hoe ver zal dit gaan?'.

Op dit moment is er een tekort aan technici in Nederland, dus een paar jaar geleden is de opdracht gegeven aan bepaalde universiteiten, waaronder de onze, om meer van deze technici te leveren. Op landelijk niveau werden wervingscampagnes als Techniekpact opgezet en op lokaal niveau heeft de TU/e haar onderwijssysteem aangepast, wat resulteerde in het Bachelor College. Beide maatregelen werkten geweldig aangezien de studentenaantallen enorm stegen, maar die stijging was veel groter dan verwacht en als dit zonder maatregelen zou doorgaan dan zou de kwaliteit van het onderwijs in gevaar komen.

Aangezien de kwaliteit van het onderwijs voorop staat, hebben we een paar lastige besluiten moeten nemen. Het lastigste besluit was het implementeren van een numerus fixus op opleidingen die niet meer de hoge kwaliteit van onderwijs konden garanderen door de grote hoeveelheid studenten. Vorig jaar was dit het geval voor vier opleidingen en dit jaar zullen waarschijnlijk nog twee opleidingen een cap krijgen, namelijk Bouwkunde en Werktuigbouwkunde. Voor de Universiteitsraad is het moeilijk om in te stemmen met de implementatie van caps, maar we begrijpen dat de omstandigheden geen andere keus over laten.

Andere universiteiten, zoals TU Delft en Wageningen University, hebben ook caps moeten invoeren. Een effect van caps is helaas dat caps leiden tot meer caps, gelijkend aan een domino effect. Een voorbeeld van dit effect is het feit dat toen de cap voor Informatica aan de TU/e werd geïmplementeerd de inschrijvingen voor Informatica aan de TU Delft stegen, tevens merken wij een groter aantal studenten bij Bouwkunde nadat TU Delft een cap op hun opleiding Bouwkunde had geplaatst.

Hoe ver de domino’s zullen vallen is op dit moment nog onbekend, maar het is te verwachten dat meer caps gebruikt zullen moeten worden in de toekomst, zeker wanneer we denken aan het huidige patroon van bezuinigingen op het hoger onderwijs.

Tot het moment dat dat patroon wordt doorbroken en wij de financiële middelen krijgen om ons onderwijs te verzorgen voor veel grotere aantallen, zullen we doorgaan met lokaal oplossingen te vinden voor de problemen die door de groei worden veroorzaakt. We zijn niet voor niets een technische universiteit.

Deel dit artikel