SensUs wordt twaalfde studententeam van TU/e

SensUs bestaat al ruim vier jaar, maar treedt nu toe tot het gezelschap van studententeams van de TU/e. Binnenkort vindt de ondertekening plaats van een contract met het universiteitsbestuur. Daarmee wordt SensUs officieel het twaalfde studententeam dat de TU/e rijk is en kan het rekenen op financiering door de universiteit.

SensUs valt op te delen in twee stukken. Aan de ene kant is er de jaarlijkse competitie voor biosensoren op de TU/e. Daar doen in september zestien universiteitsteams uit vier continenten aan mee, onder wie een TU/e-team met de naam T.E.S.T. 

Aan de andere kant is er de organisatie achter de competitie. Deze club studenten regelt alles achter de schermen. Ze bouwen een wereldwijd netwerk om de ontwikkeling van biosensoren in de gezondheidszorg te stimuleren. Dat nijvere werk is het TU/e-bestuur niet ontgaan. Door de organisatoren officieel als studententeam te erkennen, wil de universiteit de voortgang van het gezondheidsproject ondersteunen.

Dat is opmerkelijk, omdat tot dusver alle studententeams bezig zijn met het ontwerpen en verbeteren van een product of procedé. Denk daarbij aan duurzame, autonome voertuigen, drones, zelfvoorzienende huizen, robots, energieopslag of eencellige organismen. SensUs wijkt af van dit patroon omdat de teamleden geen tastbaar product bouwen maar een ecosysteem. Een mondiaal platform waar studenten, alumni, universiteiten en bedrijven hun kennis uitwisselen.

Erkenning

Tamar van Asch en Isabel van der Steenhoven behoren tot de leden van ‘SensUs-achter-de-schermen’. Ze hebben "hard moeten drammen" voor erkenning. “Wij maken geen concreet product. We bouwen wel een online-platform dat het hele jaar door maatschappelijk nuttige toepassingen voor biosensoren versnelt en aanwakkert. We hebben dat wel eerst moeten bewijzen aan het universiteitsbestuur. Het is ons uiteindelijk gelukt en daar zijn we trots op”, zegt Van Asch.

Sinds SensUs eind 2018 in TU/e innovationSpace zit, is er een versnelling op gang gekomen. Van Asch: “Het ‘core-team’ van innovationSpace onder leiding van Alfons Bruekers, heeft enorm veel lijntjes binnen de TU/e en kennis van zaken. We hebben ook tips van andere studententeams, zoals van Team Solid, gekregen. Ook Sacha Claessens van het Communicatie Expertise Centrum en Mia Jelsma van Strategic Areas hebben geholpen.”

Financiering

De financiering start het nieuwe collegejaar. Het is nog niet bekend om welk bedrag het gaat. Van der Steenhoven: “De TU/e heeft een grote pot voor alle studententeams. Ze krijgen ieder een bedrag, gebaseerd op de begroting die ze indienen. Je moet laten zien waar je het geld voor nodig hebt, waar je het aan uitgeeft en welke gevolgen het heeft als het aangevraagde bedrag niet volledig beschikbaar is.”

De financiële steun door de TU/e komt op tijd. SensUs kreeg in de eerste jaren geld van de Europese organisatie EIT Health. Van der Steenhoven: “Zij fungeren als een soort springplank en financieren vooral de start. Nu bouwen ze hun bijdrage geleidelijk af.” Het nieuwe studententeam gaat kijken of er ook financiering mogelijk is door bedrijven of andere partners.

Lees verder onder de foto.

Ecosysteem

Het ecosysteem dat nu als een sneeuwbal de helling afrolt en steeds groter wordt, bestaat uit de internationale teams die deelnemen aan de jaarlijkse competitie op de TU/e. Het gaat intussen al om zestien universiteiten met professoren en onderzoeksgroepen. Verder worden op het online-platform zorgorganisaties, adviesbureaus, commerciële partners, bedrijven en oud-deelnemers bij elkaar gebracht.

Lees verder onder video.

SensUs Partner Video 2018

Van Asch: “Als het platform eenmaal staat en online sterk aanwezig is, dan volgen er mogelijk voorrondes in andere landen, maar de centrale wedstrijd blijft komende jaren zeker in Eindhoven. We zien dat marktpartijen erg geïnteresseerd zijn in onze competitie en het platform omdat het de technologische ontwikkeling versnelt en patiënten kan helpen. Een studententeam kan in negen maanden een prototype ontwikkelen waar de industrie soms jaren over doet.”

“De afgelopen vier jaar hebben al een aantal succesverhalen opgeleverd", vertelt Van der Steenhoven. "Sommige teams publiceerden hun onderzoek en er zijn teams die willen uitgroeien tot een start-up. Door iedereen met elkaar in contact te brengen, verwachten we dat er meer initiatieven opbloeien en er innovatieve biosensoren op de markt komen.”

Werving nieuwe leden

SensUs telt nu 26 teamleden. Een aantal vertrekt over enkele maanden als de competitieronde van dit jaar erop zit. Van Asch: “Voor volgende studiejaar zoeken we dus nieuwe teamleden. We streven naar een geleidelijke doorstroom. SensUs is begonnen als een Honors Academy track en die duurt meestal twee jaar. Zo krijg je een mooie dakpanconstructie. De ene helft vertrekt na een jaar, de andere helft gaat door, aangevuld met een nieuwe jaarlichting. We proberen nieuwe leden al vanaf kwartiel vier mee te laten draaien. Zo kunnen ze de aanloop naar de competitie en vooral het evenement zelf ervaren. Dan beginnen ze niet in september vanaf nul.”

SensUs streeft naar een zo breed mogelijk scala aan disciplines. Studenten van alle studierichtingen zijn welkom. Volgens Van Asch krijgt iedereen bij SensUs de kans om nieuwe ideeën te ontwikkelen. "En je leert soft skills, zoals presentatie, communicatie, organiseren. Je pikt dat sneller op in een studententeam dan in een collegezaal. SensUs is een bijzondere organisatie omdat we openstaan voor de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden. We geven elkaar veel feedback en onderling is er veel persoonlijke betrokkenheid. Dat is heel waardevol.”

Wie interesse heeft om kennis te maken met SensUs en erover denkt om lid te worden, kan hier in contact komen met het studententeam.

Deel dit artikel