CvB nog niet concreet over meer studentenbewoning op de campus

TU/e-bestuurder Nicole Ummelen wil nog niet concreet reageren op de motie van de gemeenteraadsfractie van het CDA, waarin de TU/e en Fontys worden opgeroepen snel grond beschikbaar te stellen voor extra studentenhuisvesting. Ze zegt al geruime tijd in gesprek te zijn met de gemeente over de problemen op dit gebied. Het is nu wachten op het Masterplan Huisvesting 2040 van de TU/e, dat begin 2020 openbaar wordt gemaakt.

door
foto Norbert van Onna

Ook het College van Bestuur is het niet ontgaan dat de vraag naar studentenkamers in Eindhoven stevig is toegenomen, en dat de groei van de eigen studenteninstroom daar een belangrijke rol bij speelt. Grond op de campus beschikbaar stellen voor studentenhuisvesting, zoals Niels Groot van de CDA-fractie in de gemeenteraad graag wil, staat ook bij Nicole Ummelen - als vicevoorzitter verantwoordelijk voor de huisvesting - op het lijstje met mogelijkheden om de knelpunten op dit gebied aan te pakken.

Ummelen: “De TU/e en de gemeente, naast en samen met nog diverse andere partijen, willen zeker een bijdrage leveren aan het oplossen hiervan. Maar hoeveel vierkante meters daar dan voor beschikbaar zijn op onze campus, of op welke termijn dit uitgevoerd zou kunnen worden, dat zijn vragen waarop we nu nog niets concreets kunnen zeggen. Maar de urgentie van het probleem wordt door alle partijen, en dus ook door ons, onderkend.”

Luna en Aurora

Ter ondersteuning van die laatste bewering wijst ze er nog maar eens op dat de TU/e de afgelopen jaren al een wezenlijke bijdrage heeft geleverd met de ombouw van Potentiaal (het oude gebouw van Electrical Engineering) in wooncomplex Luna, en de nieuwbouw iets verderop van de woonflat Aurora door Woonbedrijf. Ummelen: “En onlangs is daar dichtbij onze campus nog het wooncomplex bij de Berenkuil bij gekomen, ook van Woonbedrijf. Drie huisvestingsprojecten waarvoor we ons de afgelopen jaren samen met andere partijen hebben ingespannen.”

Op de vraag of het College van Bestuur nog in onderhandeling is met Hurks voor de bouw van een wooncomplex, waarvan het bouwbedrijf precies een jaar geleden zelf de plannen naar buiten bracht, blijft Ummelen het antwoord schuldig. Ook wil ze nog niets zeggen op de vraag of de universiteit zelf limieten heeft gesteld aan het maximale aantal wooneenheden dat men op de campus zou willen toestaan.

Al enige tijd is een stuurgroep, waaraan Ummelen leiding geeft, bezig met het opstellen van een Masterplan Huisvesting voor de komende twintig jaar. Dit plan zit in de afrondende fase, maar moet volgens de vicevoorzitter binnen de universiteit nog worden voorgelegd aan enkele bestuurlijke organen. Tot die tijd wil ze over het plan geen uitspraken doen, ook niet met betrekking tot mogelijke plannen voor meer studentenhuisvesting. Naar verwachting wordt het Masterplan begin 2020 openbaar gemaakt.

Deel dit artikel