CDA: “TU/e moet campus opengooien voor meer bewoning”

Niels Groot, gemeenteraadslid namens het CDA, wil dat de TU/e en Fontys hun verantwoordelijkheid nemen voor de huisvesting van hun studenten. Beide instellingen moeten op hun campussen snel grond beschikbaar stellen voor de bouw van wooneenheden. Groot zei dat dinsdagavond in de Eindhovense gemeenteraadsvergadering waarin gediscussieerd werd over de nieuwe regels voor kamerverhuur en woningsplitsing. Een meerderheid van de raad stemt volgende week waarschijnlijk in met de regels, die overlast door kamerverhuur moeten terugdringen.

Niels Groot legt uit wat hij dinsdagavond tijdens het debat in de raadsvergadering precies bedoelde met zijn oproep en wat volgende week dinsdag, maar dan vervat in een motie van zijn hand, wordt meegenomen als de raad officieel stemt over de nieuwe regels. “Wat ik ermee beoog, is dat de onderhandelingen tussen de gemeente en de TU/e en Fontys op korte termijn worden geïntensiveerd om te kijken wat op de campussen van beide instellingen mogelijk is op het gebied van het bouwen van studentenwoningen.” Volgens Groot zijn de mogelijkheden in de stad Eindhoven daarvoor nagenoeg uitgeput en is het dus zaak om te kijken wat de TU/e en Fontys op dat punt kunnen betekenen.

“Ik wil dus niet dat ze zelf hun financiële reserves gaan aanspreken om accommodaties te gaan bouwen en te exploiteren, maar ik wil wel dat ze grond beschikbaar stellen. Daar moeten andere partijen dan de mogelijkheid krijgen om te bouwen. De zogeheten Rode Loper-aanpak van de gemeente moet er dan voor zorgen dat dit ook zo snel mogelijk langs alle ambtelijke kanalen geleid wordt.” Groot verwacht steun voor zijn motie: “Mijn fractie, het CDA, is zeker niet de enige partij die deze motie zal steunen".

Starterswoningen

Groot zegt te begrijpen dat de toenemende instroom van Nederlandse en buitenlandse studenten iets is waar ook het bedrijfsleven in de Brainport-regio behoefte aan heeft, maar waarschuwt ervoor dat door toenemende kamerverhuur er straks voor de afstudeerders geen betaalbare starterswoningen meer beschikbaar zijn in de stad zelf.

Groot: “Als op de campussen nu een deel van de benodigde studentenkamers gebouwd kan worden, kan de gemeente met regelgeving ervoor zorgen dat kamerverhuurbedrijven niet alle starterswoningen wegkapen van de markt. Want anders is straks niets betaalbaars meer te vinden en trekt de student na zijn afstuderen naar een andere stad. En dat willen we toch ook niet?”

Tandje bijzetten

Dat de TU/e de afgelopen jaren al ruim 750 wooneenheden aanbiedt op de campus, is ook bij Groot bekend, “maar ik denk toch dat we op dit vlak nog een tandje moeten bijzetten. De stad kraakt en piept op dit vlak en ik denk dat aan de TU/e genoeg verstandige mensen rondlopen die met creatieve oplossingen kunnen komen om nog meer wooneenheden op de campus mogelijk te maken.”

Eind maart vertelde Nicole Ummelen, vicevoorzitter van de TU/e, nog aan de universiteitsraad dat het College van Bestuur onderzoekt of er binnen afzienbare tijd een derde woontoren kan worden gebouwd op de campus. Ummelen zei toen dat de universiteit daarvoor al met diverse partijen in gesprek is, maar dat zo’n project zeker een aanlooptijd van drie tot vier jaar nodig heeft.

En precies een jaar geleden maakte Hurks Vastgoed plannen bekend om op de TU/e-campus aan de kant van de Kennedylaan een gebouw voor wonen, werken en leren te willen bouwen. De investering die hiermee gemoeid zou zijn ging volgens Hurks richting de 100 miljoen euro. 

Over de 30-meter-regel, 'gesloten wijken' en vergunningen

Dinsdag 19 november vergaderde de Eindhovense gemeenteraad over de nieuwe regels voor kamerverhuur en woningsplitsing. Het ging daarbij onder meer over de 30-meter-regel, het vaststellen van zogeheten ‘gesloten wijken’, waarvoor geen vergunningen voor kamerverhuur en woningsplitsing meer worden afgegeven, en de vraag wat gedaan moet worden met oude en/of onvolledige vergunningen.

De SP was de enige partij die ook nog wilde vasthouden aan 10-procents-regel, bovenop de 30-meter-regel. Dan zou in een straat maar maximaal één op de tien woningen per kamer of etage verhuurd mogen worden. Verantwoordelijk wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) vindt het huidige pakket aan regels al een goede bescherming van de buurten. Volgens hem voegt de 10 procents-regel niets extra's toe. Torunoglu zei dat hij graag in het midden van het spectrum van alle belangen probeerde te gaan zitten. ”We zoeken het evenwicht. We willen de overlast verspreiden over de hele stad, en niet alleen in de kwetsbare buurten. En we willen voldoende huisvesting voor nieuwe Eindhovenaren realiseren.”

De wethouder wilde de zorgen wegnemen over de overgangsregeling. Als die letterlijk toegepast wordt op de drie gebieden waar géén nieuwe kamerpanden welkom zijn, betekent dat dat veel tot nog toe gedoogde verhuurders de boel moeten sluiten. Gevolg: veel studenten op straat. Volgens Torunoglu wordt nu eerst de overgangsregeling - eigenaren krijgen een jaar de tijd om een vergunning aan te vragen op basis van de oude regels - uitgevoerd in de rest van de stad. Daarna wordt bekeken hoe de regels voor de wijken Bennekel. Doornakkers en Woensel West vorm worden gegeven. “We willen vooral de overlastpanden van malafide verhuurders, de huisjesmelkers, aanpakken. De goedwillende verhuurders hebben feitelijk niets te vrezen.”

Deel dit artikel