Sabine Van Huffel.

Eredoctoraat voor Leuvense hoogleraar Van Huffel

Hoogleraar Sabine Van Huffel van de Katholieke Universiteit Leuven krijgt volgend jaar tijdens de dies op 25 april een eredoctoraat van de TU/e. Van Huffel is een autoriteit op het gebied van de biomedische signaalbewerking. De technieken die voortkomen uit dit vakgebied, maken het mogelijk om in het lichaam van een patiënt te kijken zonder operatief ingrijpen.

Sabine Van Huffel (54) is sinds 1998 hoogleraar in Leuven aan de faculteit Electrical Engineering. Ze is hoofd van de onderzoeksgroep Biomedical Data Processing, waar onder meer vijftien promovendi en zeven postdocs werkzaam zijn. Haar in 1991 gepubliceerde boek ‘The Total Least Squares Problem’ is inmiddels een standaardwerk geworden, met ruim duizend citaties.

Van Huffel werkt nauw samen met veel toonaangevende medici en ze heeft meer dan driehonderd publicaties op haar naam staan in diverse technische en medische tijdschriften. Ze is onder meer Fellow bij de European Alliance for Medical and Biological Engineering en bij het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).  Van de Benelux chapter van de IEEE Engineering in Medicine & Biology Society is ze penningmeester.

In België is Van Huffel een erkend rolmodel voor vrouwen in de wetenschap. Zo was ze rectoraal adviseur voor Gelijke Kansen en Diversiteit bij de KU Leuven, en heeft ze belangrijke bijdragen geleverd aan het enthousiasmeren van meisjes voor technische studies. Ze krijgt het eredoctoraat op donderdag 25 april aanstaande. De TU/e viert dan haar 57ste dies natalis in de Paterskerk in Eindhoven.

Deel dit artikel