Ondernemer en systeeminnovator Arash Aazami. Foto | Willeke Machiels

DTW | Discussiëren over grids, blockchain en prosumers

“Energie is de echte economie”, aldus systeeminnovator Arash Aazami. In het Evoluon trapte hij gisteren Energy Now af. Het congres dat dit jaar deel uitmaakt van de Dutch Technology Week, werd georganiseerd door Team Energy. De ruim 250 deelnemers, voor het merendeel studenten, konden zich een dag lang laten informeren over een veelheid aan onderwerpen over duurzame energieopwekking en -distributie.

door
foto Willeke Machiels

Arash Aazami, kind van een Nederlandse moeder en Perzische vader, noemt zichzelf ondernemer, systeeminnovator en een onafhankelijk denker. Zijn jeugdjaren bracht hij door in de Republiek Niger. Aazami liet zijn toehoorders gisteren een foto zien waar hij met vriendjes op een stoffig binnenplaatsje naar een kleine televisie kijkt. “Dat kon maar op bepaalde momenten, want in Niger is de betrouwbaarheid van het stroomnet niet al te groot”, aldus Aazami. Volgens hem bestaat er wereldwijd op veel plaatsen energiearmoede, “en dat zorgt ervoor dat mensen veel tijd kwijt zijn aan het opwekken van energie voor koken, verlichting en het laten werken van allerlei apparaten. Tijd die ze niet kunnen besteden aan onderwijs, aan hun kinderen, of het onderhouden van sociale contacten.”

Zijn boodschap was duidelijk: de bestrijding van energiearmoede opent voor grote groepen van de wereldbevolking de mogelijkheid om te bouwen aan meer economische voorspoed. “Energie is de echte economie. Andere zaken, zoals rentestijgingen of handel in aandelen, zijn gerommel in de marge.” Met grafieken en vergelijkingen schetste hij de stand van zaken als het gaat om het verbruik van fossiele brandstoffen en wat er nodig is om daar duurzame energie tegenover te zetten. “Pas vanaf 1850 zijn we echt fossiele brandstoffen op grote schaal gaan gebruiken en we jagen onze voorraden er sinds die tijd in een hoog tempo doorheen. Dat maakt het oude model voor energieopwekking volledig overbodig. Daar moet een nieuw model voor in de plaats komen.”

Blockchain

Grootschalig opwekken van energie uit zonlicht en wind, vooral ook door consumenten zelf, is volgens Aazami de oplossing. De steeds verdergaande digitalisering van de maatschappij en blockchain maken het volgens hem ook mogelijk dat consumenten hun zelf opgewekte energie onderling kunnen distribueren. “Daarmee worden ze prosumers; consument en producent in een. Het vraagt om een boeddhistische benadering van het energievraagstuk”, zegt hij lachend. “Via de grid verbinden we iedereen met elkaar en hoe groter het netwerk wordt hoe beter dat in balans zal zijn. Mensen met een overschot aan energie kunnen het dan veel makkelijker doorgeven aan mensen die op dat moment een tekort hebben.“

Mooie vergezichten, waar zijn toehoorders ook zichtbaar enthousiast van werden, maar die door de volgende spreker, Gineke van Dijk, enigszins werden gecorrigeerd. Van Dijk, senior manager bij transportnetbeheerder TenneT, liet in enkele slides de grote uitdagingen zien waar haar bedrijf voor staat als het gaat om de distributie van allerlei energiestromen in Nederland. Het maakt duidelijk dat er de komende jaren nog veel zaken onderzocht en aangepakt moeten worden en dat zo’n allesomvattend distributienetwerk als dat waar Aazami van droomt, er niet vanzelf komt. Van Dijk wees ter illustratie daarvan op de problemen die haar bedrijf en distributienetbeheerder Enexis vorig jaar hadden met het overschot aan zonne-energie dat in het zuiden van Groningen en het noorden van Drenthe werd geproduceerd. De transportcapaciteit van de bedrijven was ontoereikend om dat op een goede wijze naar andere bestemmingen te krijgen.

Van Dijk: “Of neem een industriële site als Chemelot in Limburg; wat gebeurt er als die grootschalig willen overschakelen op duurzame energie? Hoe krijgen we de windenergie die wordt opgewekt door windmolenparken in de Noordzee, van die plek naar de andere kant van Nederland? En ook in Amsterdam zien we dat ons systeem door het alsmaar toenemende dataverkeer zo langzamerhand aan zijn limiet zit.” Van Dijk wil er maar mee zeggen dat er komende jaren nog stevig geïnvesteerd moet worden in het netwerk, de grid. “Maar we werken er hard aan, boeken successen, en hebben samen met de Gasunie een samenwerking gestart om te kijken of andere energievormen, zoals bijvoorbeeld waterstof, kunnen bijdragen aan een oplossing.”

Lees verder onder de foto.

Cyberaanvallen

In de middag konden de congresbezoekers een keuze maken uit veertien verschillende workshops, die onder meer werden aangeboden door Tennet, bouwonderneming BAM, TNO en netbeheerder Stedin. De KIC InnoEnergy, waar de TU/e ook een partner in is, bood een simulatiespel van het Kaspersky Lab aan, waarbij zeven groepen het in vijf rondes tegen elkaar opnemen om een grote energiecentrale te beveiligen tegen diverse soorten cyberaanvallen. Want het gaat niet alleen om het opwekken en distribueren van energie, maar ook de bescherming van een centrale tegen aanvallen van kwaadwillende hackers is een onderwerp dat hoog op de agenda hoort te staan. Of, zoals de spelleider het verwoordde: "Wie echt kwaad wil, kan een turbine opblazen als de digitale beveiliging niet goed geregeld en onderhouden is." 

De gemeente Eindhoven was ook present en vroeg de deelnemers aan de door haar georganiseerde workshop om hulp bij de vraagstukken die ongetwijfeld gaan ontstaan bij de uitvoering van ‘Internationale Knoop XL’. Dit is een groot stedenbouwkundig project dat de komende jaren rond het Centraal Station van Eindhoven uitgevoerd gaat worden. Er moesten plannen bedacht worden voor energieopwekking en -besparing, voor de mobiliteit van de toekomstige bewoners en hoe men tot een goede gemeenschapsvorming kan komen in dit nieuwe stadsdeel met achtduizend wooneenheden.


Cursor bezoekt deze week elke dag een activiteit of locatie van de Dutch Technology Week. Volg ons dus voor nieuwe DTW-updates!

Deel dit artikel