VITAM stopt; TU/e moet snel op zoek naar nieuwe cateraar

De TU/e is deze week gestart met de zoektocht naar een nieuwe cateraar. VITAM, dat begin dit jaar de catering overnam van Eurest en dat een contract heeft tot eind 2023, en de TU/e hebben na intensief overleg besloten de overeenkomst per 6 juli 2020 te beëindigen. VITAM heeft geconstateerd dat de vooraf gemaakte inschattingen van de exploitatie niet werkbaar zijn. Monique Kuyck, afdelingshoofd Operational Services, verwacht in april een nieuwe cateraar te kunnen presenteren.

Ja, jammer vindt Monique Kuyck het zeker, dat na een zoektocht van bijna een jaar, waarbij uiteindelijk VITAM als winnaar uit de bus kwam, ze nu al weer in samenwerking met de afdeling Inkoop een nieuwe aanbesteding voor de catering moet optuigen. Dat proces is overigens al deze week van start gegaan.

Volgens Kuyck heeft een nieuwe cateraar ongeveer een jaar nodig om te wennen aan een organisatie, iets wat ze in april van dit jaar ook aan Cursor vertelde. “Dat geldt echt voor elke cateraar, dus ook voor VITAM”, aldus Kuyck. De TU/e en VITAM spreken daarom volgens haar ook voortdurend over de exploitatie en sinds enige tijd ook over de voortzetting van de samenwerking. “Als het gaat om aanpassingen heeft iedereen na de zomervakantie kunnen zien dat VITAM over de hele campus met een aantal nieuwe initiatieven is gestart, zoals in het Auditorium de lunchdeal voor drie euro en de toevoeging van pizza’s aan het assortiment van Grillz.”

Geen zorgen

Toch is besloten de overeenkomst, die liep tot eind 2023 met een optie voor nog eens vijf jaar, per 6 juli 2020 te ontbinden. “Na intensief overleg tussen beide partijen”, benadrukt Kuyck. “Die datum is natuurlijk om strategische redenen gekozen, want op die dag zijn de tentamens van dit collegejaar voorbij, wordt het op de campus een stuk stiller, en dat geeft de nieuwe cateraar tijd zich te installeren.”

Over de nieuwe aanbestedingsronde maakt Kuyck zich geen zorgen. “De documenten die we daarvoor gebruikt hebben in 2018, zijn ook nu goed inzetbaar, al moeten die op een aantal plaatsen worden aangepast. Zo is er geen catering meer nodig in Traverse, het Laplace-gebouw en in het Paviljoen. Dat het daarbij ook over de prijsstelling gaat, zal niemand verbazen."

Ze denkt zo’n vijf tot zes maanden nodig te hebben om het hele proces af te ronden en verwacht dan ergens in april een nieuwe cateraar te kunnen presenteren. “Dat geeft die partij dan een paar maanden de mogelijkheid voorbereidingen te treffen en in gesprek te gaan met het zittend personeel.”


Mark Hufken, Operationeel Manager van VITAM, zegt weinig te kunnen toevoegen aan het verhaal van Kuyck. "Ook wij bij VITAM vinden het jammer dat de samenwerking voortijdig stopt. Met de nieuwe cateraar zullen we, zodra die bekend is, contact opnemen en het gesprek aangaan over de overdracht en het personeel."  

Medewerkers

Voor de cateringmedewerkers, die nu nog in dienst zijn bij VITAM, heeft dit besluit tot 6 juli volgend jaar geen gevolgen. Volgens Kuyck gaat het om zo’n vijftig mensen in vaste dienst en een aantal inhuurkrachten. Al deze medewerkers zijn deze ochtend persoonlijk door hun werkgever geïnformeerd over de aanstaande veranderingen. De afspraken over openingstijden, het assortiment en de prijsstelling van de locaties zullen ook tot 6 juli 2020 gehandhaafd blijven zoals vastgelegd bij de start van de overeenkomst.

Naast de exploitatie van de foodcourts verzorgt VITAM ook de banqueting bij allerlei evenementen. De exploitatie van de University Club in Atlas en van de Zwarte Doos aan de ingang van de campus is in handen van horecabedrijf Vermaat. Hubble in het Luna-gebouw is een initiatief dat gerund wordt door studenten. Op het TU/e-terrein blijft VITAM wel de catering doen in Kennispoort, dat sinds maart 2018 in handen is van vastgoedexploitant Kadans.

Deel dit artikel