Foto | Youfang Peng

‘Nee zeggen is een grote uitdaging'

Deadlines. Een van de grootste stressveroorzakers voor de deelnemers aan de brainstormsessie over studentwelzijn die Groep-één|ESR gisteren met TINT hield. In Atlas discussieerden zo’n vijftien aanwezigen in intieme setting over wat welzijn is, wat de struggles daarbij zijn en hoe deze kunnen worden opgelost. Alle goede ideeën van de avond worden verwerkt in een actieplan dat Groep-één|ESR uiteindelijk aan het College van Bestuur zal presenteren.

door
foto Youfang Peng

Een Mentimeter helpt de aanwezigen om direct inspiratie te krijgen voor de discussies die gaan volgen. ‘Wat betekent welzijn voor jou?’, is een van de eerste vragen. Zodra de deelnemers via hun telefoon meedoen, verschijnen hun antwoorden op een groot scherm in een woordwolk. De vaker genoemde termen worden het grootst getoond: ‘geluk’ en ‘veiligheid’. Daarnaast zie je onder andere ‘balans’, ‘vrijheid’, ‘gezondheid’ en ‘geen stress’. Een andere vraag: ‘Als je ooit stress hebt gevoeld, wat was dan de belangrijkste oorzaak?’ De term ‘deadlines’ staat centraal, maar ook ‘druk’ en ‘angst’ komen terug. Met deze input starten de groepsdiscussies om worstelingen met elkaar te delen. Patrick Luu studeert Communicatie aan de HAN en loopt stage in Eindhoven. Hij is er vanavond ook bij en waardeert de bijeenkomst. “Dit is een veilige plek om over je uitdagingen te praten zonder daarvoor veroordeeld te worden of het gevoel te hebben dat je iemand tot last bent.”

Nee durven zeggen

Tijdens de groepsdiscussies blijken de belangrijkste uitdagingen te gaan over het ‘nee’ durven zeggen. Een herkenbaar issue voor velen. Maar zoals de deelnemers filosofisch besluiten: als je altijd maar ‘ja’ zegt, is dat soms ook een ‘nee’, aan jezelf. Verder noemen verschillende aanwezigen slaapproblemen door het continu bezig zijn in het hoofd met dingen die moeten, en heeft een aantal moeite met prioriteiten stellen. En er zijn ook gewoon te veel (leuke) dingen waaruit gekozen kan/moet worden, elke dag weer. Dat geeft volgens enkelen ook druk.

Op de grond staat een groot kruis: op de x-as de studiegerelateerde versus niet-studiegerelateerde problemen en op de y-as de oplosbare versus niet-oplosbare issues. De kaartjes met uitdagingen mogen door de studenten op de voor hun best passende plek worden gelegd. Gelukkig plaatsen weinig betrokkenen klachten richting de niet-oplosbare uithoek. Een kwart blijkt studiegerelateerd, een kwart niet en de helft zit precies op de middellijn.

 

Werken aan welzijn

Fractievoorzitter van Groep-één|ESR, Naomie Amsing, zit in de wellbeing-werkgroep van haar partij en vindt het belangrijk om dit onderwerp op de kaart te zetten. “Ik heb zelf ook problemen gehad met mijn mentale gezondheid, maar ik weet nu dat ik er mag zijn. Ik wil dat het meer geaccepteerd wordt om soms een probleem te hebben. En dat je het kunt fixen, maar dat dat niet altijd (direct) hoeft.” Ana Pereira van medeorganisator TINT vindt het belangrijk vanavond mee te werken aan het initiatief. “Als we zien waar behoefte aan is bij studenten, kan dat helpen bij het vinden van oplossingen en ook bij het organiseren van passende activiteiten vanuit TINT.”

Rachel Philips, studentpsycholoog bij de TU/e is ook aanwezig tijdens de brainstorm en merkt dat er genoeg uitdagingen zijn die niet alleen voor studenten gelden, maar voor alle mensen: “Zoals balans zoeken. Zeker in een tijd waarin er zoveel kan en mogelijk is.” Limi Kalapurackal, student Scheikunde herkent dat wel. “Ik voel veel druk in verschillende aspecten van mijn leven. Ik ben zo druk dat ik vaak geen tijd heb om op mijzelf te reflecteren. Tijdens een bijeenkomst als deze ga je daar meer over nadenken en ik denk dat het goed is daarbij ook de ervaringen van anderen te horen. Ook zou het goed zijn als de wegen naar hulp meer zichtbaar worden, want die zijn wellicht niet voor iedereen bekend.”

Oplossingen

De studiegerelateerde, oplosbare problemen worden van de vloer geraapt en verdeeld over de drie tafels, waar de deelnemers vervolgens oplossingen gaan bedenken. Die betreffen onder andere het oprichten van peer groups (omdat het helpt om je ervaringen te delen met gelijkgestemden) en een cursus prioriteiten stellen. Beide bestaan al bij ESA, maar nog niet in het Engels, waar ook behoefte aan blijkt. Er wordt ook geopperd dat er meer geld en mensen bij ESA bij moeten om de studenten met problemen (beter) te helpen.

Tegen uitstelgedrag lijkt het de deelnemers goed om in ieder geval kritisch te kijken naar je werkomgeving: welke plek stimuleert het best dat je gaat studeren zonder afleiding? Het kan ook helpen om je vriend(in) of huisgenoot te vertellen dat je aan het werk gaat of een bepaald doel met hem/haar te delen. Dat zorgt voor een extra motivatie om het daadwerkelijk te doen. Verder is het belangrijk dat elk vak een helder schema heeft zodat het gemakkelijker wordt om werk goed te plannen. Voor de slaapproblemen is de telefoon direct een genoemde boosdoener: “Het licht dat daar vanaf komt helpt allerminst om sneller te slapen. Als je blijft malen, schrijf de dingen dan even op een papiertje zodat je het niet kunt vergeten en daardoor makkelijker los kunt laten”, zegt één van de deelnemers.

Na de brainstorm is er een borrel in Hubble om te praten. Voor wie wil. “En je mag ook nee zeggen”, klinkt het als ironische afsluiting van de avond.

Deel dit artikel