“Zie ons niet als politieagent, maar als bruggenbouwer”

De Dienstraad behartigt aan de TU/e de belangen van alle medewerkers van de ondersteunende diensten. Het bestaan van dit medezeggenschapsorgaan en de precieze werkzaamheden ervan zijn lang niet bij iedereen bekend en het vinden van nieuwe raadsleden vergt elke verkiezing weer veel werk. DR-voorzitter Anneliese Vermeulen zegt dat de raad de laatste tijd veel pro-actiever te werk gaat. “Dat betekent overleg voeren met een goed voorbereide agenda, waardoor we gerichter input kunnen leveren”, aldus Vermeulen.

De brede reorganisatie van de onderwijsondersteuning van twee jaar geleden, of het samenbrengen van bijna alle ondersteunende diensten op de bovenste etages van Atlas aan het begin van dit jaar. Het zijn twee operaties met heel wat impact voor het ondersteunend personeel, waar de Dienstraad veel aan heeft bijgedragen.

“Bij dat eerste project, ook bekend als het TOO-project, werden we door Nicole Ummelen, in die tijd nog universiteitssecretaris, nauw betrokken bij alle stappen die genomen werden. Dat hebben we als Dienstraad zeer gewaardeerd en gelukkig werkte het ook zo bij de verhuizing van de diensten naar Atlas. Ook daarbij mochten we veel aanvullende input leveren, maar daar moeten nog wel de nodige stappen gezet worden om het optimaal te krijgen”, zegt DR-voorzitter Vermeulen, die werkzaam is bij het Communicatie Expertise Centrum (CEC).

Een onderwerp waar de raad op dit moment druk mee is, is de wens van het College van Bestuur om begin 2020 Engels als voertaal in te voeren. DR-lid Jochem Vervoort: “Onze vraag is natuurlijk wat dit voor de ondersteunende diensten gaat betekenen en dan in het bijzonder voor de toch al hoge werkdruk van de medewerkers. Niet iedereen beheerst het Engels op het vereiste niveau en moeten personen die daar dan niet aan voldoen, taallessen gaan volgen? Is dat dan onder werktijd of daarbuiten? Gelukkig wordt er ook op dit punt goed naar ons geluisterd.”

Overleg

Dat luisteren doet in eerste instantie de universiteitssecretaris tijdens de regelmatige overlegbijeenkomsten van de Dienstraad. Sinds begin februari is dat Susanne van Weelden. Volgens Vermeulen loopt ook met haar het overleg goed en neemt ze uit de bijeenkomsten de punten van de Dienstraad mee. “En ze komt er later ook daadwerkelijk op terug”, zegt Vermeulen lachend.

Dat in de Dienstraad op dit moment niet alle dertien zetels bezet zijn, mag door sommigen wellicht als een veeg teken worden gezien, maar Vermeulen en Vervoort laten zich daardoor niet ontmoedigen. Vervoort, werkzaam bij Dienst Huisvesting, zegt dat hij vroeger in het bedrijfsleven al actief was in de ondernemingsraad en dat de stap naar de Dienstraad voor hem daarmee een logische was. “Ik trof bij mijn komst hier een organisatie aan waar veel gebeurde en waar gewerkt werd met veel ambitie. Dat wil ik dan graag in een breder perspectief zien en weten hoe een en ander in elkaar steekt en wat er speelt. Die mogelijkheid krijg je volop als je deel gaat uitmaken van de Dienstraad.”

Voor Vermeulen geldt hetzelfde en ze voegt eraan toe dat het mooi zou zijn als de Dienstraad een universiteitsbrede vertegenwoordiging zou kennen. “Nu zitten helaas niet uit alle diensten mensen in de raad en zijn slechts tien van de dertien zetels bezet. De verkiezing van de nieuwe leden gaat al jaren nagenoeg geruisloos, want het ontbreekt aan voldoende nieuwe kandidaten. Dat is jammer, want eigenlijk wil je dat er begin december echt iets te kiezen is. Wat we bij het zoeken naar nieuwe leden vaak te horen krijgen is: ‘dit staat te ver van mijn bed’, of ‘het gaat toch goed nu’, of ‘ik knap zelf mijn problemen wel op’. Ook tijdgebrek wordt als reden aangevoerd en het klopt dat je de beleidsstukken vaak in je eigen tijd moet lezen. Maar er staat veel tegenover, ook voor jongere mensen die hier starten met hun carrière. Je leert direct veel over de organisatie, over het beleid, over de financiën, ook van je eigen dienst, en je bouwt een netwerk op dat door alle diensten heen loopt.”

Verschil maken

Vervoort bevestigt dat en zegt dat de Dienstraad ook vooral constructief te werk gaat. “We hebben voornamelijk adviesrecht, dus moet je ons binnen deze organisatie niet willen zien als een soort politieagent die komt opdagen bij conflicten. Veel liever werken we als bruggenbouwer, soms bij hele grote projecten, maar meestal zijn we bezig met kleinere zaken die we dan ook snel kunnen afhandelen. Daar kunnen we echt het verschil maken.”


Op dinsdag 22 oktober houdt de Dienstraad in Atlas 11.325 van 10.00 tot 11.00 uur een verkiezingsbijeenkomst. Hier krijg je alle informatie over wat de Dienstraad doet, wat het werk als DR-lid inhoudt en is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deel dit artikel