ESR en Groep-één samen verder

De studentengroeperingen Groep-één en de Eindhovense Studentenraad (ESR) zijn gefuseerd. Vanaf dit collegejaar zitten daardoor nog maar twee studentenfracties in de universiteitsraad. DAS Eindhoven is met twee zetels de andere fractie. ‘Groep-één: de Eindhovense Studentenraad’ is de tijdelijke nieuwe naam en in december gaat men als één partij met één kandidatenlijst campagne voeren.

Beide studentengroeperingen spreken al ruim twee jaar over een mogelijk samengaan, vertellen Naomie Amsing en Arthur Nijdam, de fractievoorzitters van respectievelijk Groep-één en de ESR. De opvattingen en de keuzes van beide fracties kwamen de laatste jaren vaak overeen en volgens beide voorzitters verliep de samenwerking tussen beide groeperingen uiterst soepel.

Amsing: “We merkten in de aanloop naar de jaarlijkse verkiezingen dat het steeds moeilijker werd om nog uit te leggen wat nu precies de verschillen zijn tussen Groep-één en de ESR. Veel van onze standpunten komen overeen en binnen de U-raad trokken we ook steeds vaker gezamenlijk op.” Volgens Nijdam zijn beide groeperingen door de jaren heen naar elkaar toegegroeid. “Groep-één richtte zich vroeger voornamelijk op de student die naast zijn studie ook actief is bij de studievereniging, de ESR meer op de doorsnee student. Dat verschil is er eigenlijk niet meer”, aldus Nijdam.

Geen weerstand

Bij de achterbannen van beide groeperingen bestaat geen weerstand tegen de fusie en ook de leden van de personeelsfractie PUR beschouwen het volgens de voorzitters als een logische stap. Amsing zegt dat de fractieleden al sinds april van dit jaar samen vergaderen en er bestaat geen angst dat de samenbundeling gaat leiden tot een verlies van zetels bij de eerstvolgende verkiezingen. Op dit moment heeft de nieuwe partij zeven zetels in de U-raad. Amsing: “Het zou kunnen dat we er daar een van verliezen. Mocht dat zo zijn, dat hebben we met zes zetels nog altijd een ruime meerderheid. Maar het zou ons ook winst kunnen opleveren.”

Voor de leden van de ‘kleine’ ESR biedt de fusie de mogelijkheid om met meer focus en efficiëntie beleidszaken aan te pakken. Nijdam: “Elke U-raadsvergadering is tegenwoordig gevuld met een enorme hoeveelheid onderwerpen met daaraan vastgekoppeld een enorme hoeveelheid dikke beleidsstukken. Bij de ESR moesten we daar echt keuzes in maken, want het was onmogelijk om alles te behandelen. Binnen de nieuwe partij is het wel mogelijk aan alle onderwerpen de volledige aandacht te besteden. Zo kunnen wij ons nog beter inzetten voor de belangen van álle TU/e-studenten. Het biedt ons ook weer de mogelijkheid om de instelling in te gaan en te peilen wat daar precies leeft. Want daar hadden we eigenlijk simpelweg geen tijd meer voor.”

DAS Eindhoven

Charlot Felderhof, fractievoorzitter van DAS Eindhoven, denkt dat het goed is dat beide partijen tot deze fusie besloten hebben, “aangezien de verschillen tussen Groep-één en de ESR niet groot waren. Doordat er nu nog maar twee partijen over zijn, die elk een eigen stem hebben, ontstaat er bij de komende verkiezingen in december meer duidelijkheid voor de kiezer.”

Volgens Felderhof laat deze ontwikkeling ook zien dat de komst van DAS Eindhoven twee jaar geleden nodig was. “Wij hebben andere focuspunten dan Groep-één en de ESR. Dit betekent echter niet dat wij nu ‘tegenover’ zeven zetels zitten, wij staan en zitten nog steeds letterlijk en figuurlijk naast ze. Binnen de universiteitsraad is samenwerken zeer belangrijk. Wij zijn het niet oneens met de standpunten van Groep-één en de ESR, maar leggen onze focus ergens anders. Voor ons maakt het daarom geen verschil of we tegenover vijf plus twee zetels zitten, of tegenover zeven zetels in totaal.”

Naschrift 7 september 2020:

Naomie Amsing, Vice-chair of Student Fraction Groep-één, legt desgevraagd uit onder welke naam de partij voortaan door het leven gaat:
“De gefuseerde partij Groep-één|ESR heeft op 29 mei 2020 besloten om voortaan verder te gaan als Groep-één. Dit was altijd al de bedoeling geweest bij de fusie, omdat Groep-één een herkenbare naam is met een grote achterban, waar ESR ingewikkelder is (vooral voor internationals), een kleinere partij was, maar ook feitelijk incorrect is (we zijn een universiteitsraad en hebben geen studentenraad). Daarbij hebben we ook nog de vereniging Groep-één, die niet zo gemakkelijk van naam te verwisselen is bij de KvK.
De langere samengevoegde naam met een streep ertussen was hoofdzakelijk bedoeld om de fusie duidelijk aan te geven. Nu dit alweer een jaar geleden is, werd het tijd om terug te gaan naar een herkenbare, simpele naam.”

 


Maandag 16 september is om 16.00 uur de eerste universiteitsraadvergadering van het nieuwe collegejaar gepland in de Promotiezaal in Atlas op de begane grond. De fusie van Groep-één en de ESR wordt op vrijdag 13 september feestelijk beklonken in café Hubble in Luna van 15.30 tot 17.30 uur. Studenten en medewerkers worden uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.Over een nieuwe naam voor de partij wordt volgens Amsing en Nijdam nog nagedacht. Suggesties hiervoor zijn welkom.

Deel dit artikel