Huurteam Eindhoven gaat huurafspraken checken

Vanaf 1 mei kunnen studenten met vragen over hun huisvestingssituatie terecht bij Huurteam Eindhoven. Het team checkt of regels en afspraken rond kamerverhuur worden nageleefd en helpt studenten met hun gang naar de landelijke huurcommissie. Het is een pilot voor een jaar en de gemeente investeert erin samen met onder meer de TU/e en Fontys. TU/e-alumna Eva de Bruijn, raadslid voor GroenLinks, is zeer blij met de komst van het huurteam, dat in andere steden al zeer succesvol is gebleken.

door
foto Constantine Pankin/Shutterstock

In november 2018 had Eva de Bruijn samen met raadslid Tom Brouwers van D66 en raadslid Ellen Schoumacher van de PvdA al een motie ingediend waarin gevraagd werd om de komst van een Huurteam Eindhoven. De redenen daarvoor waren door de drie indienende partijen duidelijk omschreven.

Er was geconstateerd dat internationale studenten in Eindhoven veel moeite hadden met het vinden van een betaalbare kamer en uit onderzoek van de LSVb was gebleken dat 63 procent van de Eindhovense respondenten te veel huur betaalde, gemiddeld zo'n negentig euro. Ook zouden veel studenten niet op de hoogte zijn van hun woonrechten, of ze zouden schendingen daarvan niet durven aankaarten uit angst voor acties van hun huisbaas. Een stap naar de landelijke huurcommissie werd door studenten als lastig ervaren vanwege onduidelijkheid over het proces en de risico's.

In veel studentensteden zijn dit soort huurteams al veel langer actief, en met succes vertelt De Bruijn. In de motie van 2018 staat dat Huurteam Utrecht in 2017 al een huurprijsverlaging van een half miljoen euro had gerealiseerd en Huurteam Nijmegen had huurders in de periode 2015-2017 zelfs meer dan een miljoen bespaard.

Nieuw convenant

De Bruijn is dus zeer blij dat de gemeente woensdag bekendmaakte dat per 1 mei het Huurteam Eindhoven actief wordt. De komst daarvan maakt deel uit van een set afspraken die de gemeente in een nieuw convenant studentenhuisvesting vastlegt met partners zoals de TU/e, Fontys, het Summa College, de Design Academy, Vestide/Woonbedrijf, studentvertegenwoordigers en Vastgoed Belang. Aan dat nieuwe convenant wordt nog gewerkt en De Bruijn hoopt in mei te horen wanneer het wordt opgeleverd. Volgens haar heeft onder meer de coronacrisis daarbij voor vertraging gezorgd.

Mariska Louman, senior adviseur Wonen bij de gemeente Eindhoven, legt uit dat alle partijen die dat convenant ondertekenen, ook meebetalen aan de bekostiging van het huurteam. "We maken hierbij komend jaar gebruik van de diensten van Huurteam Maastricht, die dan ook de vragen en de verdere begeleiding van Eindhovense studenten voor hun rekening nemen. Dat doet het Huurteam Utrecht bijvoorbeeld ook voor steden als Leiden en Schiedam. Het Maastrichtse team bestaat uit twee vaste medewerkers, die expertise inhuren als dat noodzakelijk is. Dat zijn dus geen ambtenaren, want zo'n huurteam moet onafhankelijk kunnen werken."

Dat er in eerste instantie gekozen is voor een pilotperiode van een jaar, is volgens Louman om te kijken of er in Eindhoven ook echt behoefte is aan de diensten van zo'n huurteam. "Komen er vanaf 1 mei ook daadwerkelijk studenten, nationaal en internationaal, met vragen naar dit team? Dat is iets wat de gemeente, maar ook alle meebetalende partijen, graag willen weten. Mocht blijken dat die behoefte er is, dan zal dit initiatief zeker worden voortgezet." Vanuit de studentengemeenschap is er volgens haar zeker de roep om zo'n ondersteunende instantie.

Het Huurteam Eindhoven kan onder meer een rol spelen bij de beoordeling van huurovereenkomsten en of de gevraagde huur ook in overeenstemming is met de geboden facilteiten en het aantal vierkante meters. Maar het heeft geen macht om bij een verhuurder iets af te dwingen, vertelt Louman. "Daarvoor moet de huurder naar de landelijke huurcommissie en daar kan het huurteam dan weer wel bij helpen. Als die landelijke commissie bepaalt dat het niet in orde is, wordt een dringend beroep gedaan op de verhuurder om het aan te passen. Maar het juridisch afdwingen kan alleen via de sociale advocatuur. Ook voor internationale studenten kan het team van grote betekenis zijn door hen te helpen hun weg te vinden in bijvoorbeeld dit soort juridische kwesties."

Verplichting

Verantwoordelijk wethouder Yasin Torunoglu onderstreepte in de persverklaring van woensdag de belangen die gemoeid zijn met een goed woonklimaat voor studenten: "Die noodzaak is meervoudig. We hebben als studentenstad een verplichting aan de jongeren die voor Eindhoven kiezen: ze moeten veilig en passend wonen. Daarnaast is de aanwezigheid van studenten goed voor de leefbaarheid en levendigheid van de stad. Ook is goede huisvesting voor studenten een belangrijke voorwaarde om talenten aan te trekken en te behouden voor de bedrijvigheid van de regio."

Het team start op 1 mei en het digitale loket is nu al te vinden op huurteameindhoven.nl. Daar is op dit moment nog geen verdere informatie te vinden, er bestaat nu enkel de mogelijkheid om vragen rondom huurprijsverlaging, servicekosten en/of achterstallig onderhoud naar het team te mailen. Louman: "Die site moeten we inderdaad nog verder inrichten, daar zijn we mee bezig, er moeten straks onder meer standaard huurcontracten te vinden zijn en een goede Q&A voor huurgerelateerde vragen." Wanneer het fysieke loket open zal gaan is in verband met de coronamaatregelen nog niet te zeggen. Informatie hierover volgt later op de site.

Deel dit artikel