79 procent studenten betaalt teveel huur

In 2019 betaalden studenten gemiddeld 106,69 euro per maand te veel aan huur. De te hoge huren komen door de druk van vraag en aanbod op de woningmarkt, denkt Rick Blezer van het Eindhovense Huurteam. Dat en meer kwam dinsdag ter sprake tijdens de eerste brainstorm met onder andere de TU/e, DAS, het huurteam en enkele jongerenpartijen, over het huisvestingsprobleem in Eindhoven.

“Het tekort aan huisvesting bestaat al langer en heeft meerdere oorzaken”, zegt Kelly Fransen, fractievoorzitter van DAS. “Bijvoorbeeld de nieuwe regeling van de gemeente waardoor bijna geen nieuwe vergunningen voor studentenhuizen meer worden gegeven. Daarnaast is er in nieuwbouwprojecten vooral focus op studio’s, maar onder studenten is juist vraag naar kamers. Voor investeerders is het echter interessanter om studio’s te bouwen, want daar kunnen ze meer mee verdienen. Dat komt door de huurtoeslagregeling. De investeerder vraagt (bijna) het maximale bedrag voor de studio’s toegestaan om nog huurtoeslag te krijgen, de student vraagt huurtoeslag aan. De overheid betaalt de toeslag en de investeerder verdient. Een rare regeling en ik hoop dat die verdwijnt”, zegt Fransen. “Alleen op die manier worden investeerders gestimuleerd om niet alleen maar studio’s aan te bouwen.”

Meer woonruimte op de campus

“We moeten beter en creatiever omgaan met de ruimte die we hebben in Eindhoven”, vindt ze. “Iedereen wil binnen de ring wonen, maar die zit vol. Dan is het belangrijk dat we bij het leegkomen van gebouwen of bij verbouwingen, beter kijken hoe we die ruimte kunnen inzetten voor (studenten)huisvesting. En we moeten meer in de hoogte denken.” Meerdere aanwezigen van de brainstorm zien zeker ook een rol voor de universiteit hierin. Fransen: “De stad zit aan haar max maar de campus heeft nog ruimte. Het zou fijn zijn als de uni daarmee meer kan doen. In de brainstorm werd vanuit het International Office van de TU/e sowieso opgemerkt dat veel internationals de voorkeur hebben voor wonen op de campus", zegt Fransen. "Dat komt waarschijnlijk omdat dit in andere landen gebruikelijk is.”

Viktor van ‘t Klooster van het CDJA, de jongerenpartij van het CDA is het met Fransen eens: “We willen dat de universiteit hier haar verantwoordelijkheid pakt. De bouwlocaties in Eindhoven zijn beperkt maar op de campus is nog wel ruimte, dus het zou goed zijn als de universiteit die ruimte beschikbaar stelt. Maar dit probleem is groter dan Eindhoven. Het moet landelijk worden aangepakt met overheidsregie. Daarom stellen wij voor dat er een nieuw ministerie van Volkshuisvesting wordt opgericht. De overheid is traag in het realiseren van woningen. Er wordt nu pas gereageerd, terwijl studenten die hier last van hebben al bijna afgestudeerd zijn ondertussen.”

Overigens is de TU/e op dit moment bezig met de aanbesteding voor zevenhonderd nieuwe studentenunits op de campus. Ze zijn gepland op het terrein waar nu het Paviljoen verder wordt ontmanteld. Daar verrijzen straks twee woontorens, met daartussen een ‘studentendorpje’ dat gebaseerd is op het Olympisch dorp van de Spelen in München in 1972. In 2023 moet de eerste nieuwe woontoren in gebruik worden genomen, verwacht het College van Bestuur.

Camelot

Momenteel is CDA-raadslid Miriam Frosi nog druk bezig met de belangen van studenten die huren bij Camelot. Ze heeft daar raadsvragen over gesteld, maar er zijn nog altijd veel klachten over, zoals Cursor al eerder berichtte over de problemen in woontoren Luna. “Miriam is in La Luna op werkbezoek geweest en heeft met Camelot over de klachten gesproken. De CEO Europa van Camelot heeft verbetering beloofd, desondanks blijven de klachten binnenstromen. Verder kan ik hier helaas niet inhoudelijk op ingaan”, zegt Van ‘t Klooster. Ook Rick Blezer van het Huurteam heeft de klachten over Camelot opgemerkt. “Het gaat vaak over de afrekening en de servicekosten en studenten vragen aan ons wat daarbij wel en niet is toegestaan. Maar de afspraak met huurders die onze hulp inroepen is ook dat we verder niet op individuele gevallen ingaan met derden.”

Zelf woningen bouwen

“Er is een mismatch in wat er nodig is en wat er gebouwd wordt: de markt moet geld verdienen en daardoor krijgen de mensen met de grote portemonnee steeds voorrang”, zegt Van ‘t Klooster. “Wij van het CDJA zijn voor Collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO). Dat houdt in dat een groep particulieren, in dit geval studenten, volledige zeggenschap houdt over de te realiseren woningen. “Dan bouwen we tenminste wel datgene waar behoefte aan is. In andere steden heb je voorbeelden van studenten die zelf een woningbouwvereniging hebben opgericht. In Leiden is in de jaren zeventig iets vergelijkbaars gebeurd“, weet Van ‘t Klooster. “En recentelijk in Amsterdam”, vult Fransen hem aan.

Bespaar op je huur

Eindhoven heeft sinds mei 2020 een eigen huurteam, een initiatief van de gemeente Eindhoven, Vestide en de onderwijsinstellingen in de stad. Dat team is er om studenten te adviseren over hun rechten en plichten bij het huren van een kamer of zelfstandige woonruimte. De focus ligt op huurprijzen, servicekosten en gebreken in de woning. Rick Blezer, medewerker van het huurteam, ziet dat het nodig is: “Sinds de start in Eindhoven hebben we al 236 meldingen gehad. Dat gaat van eenvoudige vragen als ‘hoe zeg ik mijn huurcontract op?’ of ‘kan een verhuurder zomaar opzeggen?’ tot procedures bij huurcommissies. Onze verwachte besparing na afronding van die procedures ligt op de 172.000 euro. Daarbij gaan we ervan uit dat een student gemiddeld drie jaar in een woning woont.”

De landelijke studentenvakbond LSVb rekent ieder jaar de gemiddelde kamerprijs uit en berekent daarbij ook hoeveel studenten teveel betalen. Gemiddeld betaalt 79 procent van de studenten te veel huur voor hun woonruimte en dat komt gemiddeld neer op 106,69 per maand te veel. “Dit lijkt te kloppen met onze ervaring, met veel uitschieters naar boven”, zegt Blezer. “Ons vermoeden is daarbij dat door de grotere vraag dan aanbod de prijs omhoog gaat, ondanks de regels om de maximale huurprijs vast te stellen. Het advies is dan ook dat als je van kamer gaat wisselen of net bent gewisseld, bij het huurteam vrijblijvend gaat navragen of je niet teveel betaalt. Het zou je verbazen hoeveel je kunt besparen. Onze dienstverlening is gratis voor studenten, omdat het huurteam medegefinancierd wordt door de onderwijsinstellingen TU/e, Fontys en DAE. De huurprijs wordt gebaseerd op de kwaliteit van de woonruimte, waarbij oppervlakte een belangrijke factor is, zeker bij studentenkamers. Daar valt dan weinig te discussiëren: een vierkante meter is een vierkante meter."

Hoe nu verder?

“Er zijn nu geen concrete actiepunten uit de brainstorm gekomen, maar wel meer aandachtspunten”, zegt Fransen. “Die nemen de jongerenpartijen mee naar hun moederpartij in de gemeenteraad. En wij blijven de problematiek rondom huisvesting ook bij de universiteit aankaarten. Er is ook een werkgroep studentenhuisvesting binnen de gemeente Eindhoven die zich hiermee bezig houdt en door de brainstorm leeft het onderwerp weer meer bij alle partijen.”

Deel dit artikel