Onderzoek in labs weer voorzichtig opgestart

Hoe zouden de onderzoekers zich gevoeld hebben die gisteren op de TU/e weer terecht konden in hun vertrouwde labs? Als koeien die na een winter op stal gestaan te hebben, voor het eerst weer de wei in mogen? Cursor bezocht gisteren de labs in Helix, Vertigo en Flux, sprak met promovendi en postdocs, en maakte er een filmisch verslag van.

door
foto Focality Media

Dronebeelden van een nagenoeg verlaten Groene Loper. Vroeger zou je denken dat die gemaakt waren in een weekend, maar ze zijn van woensdag 6 mei, toen er op de campus voorzichtig weer wat leven in de brouwerij kwam.

De labs mochten gisteren op beperkte schaal weer toegang gaan verlenen aan de onderzoekers. Die stonden, zoals decaan Emiel Hensen van de faculteit Scheikundige Technologie eerder al opmerkte, te popelen om weer aan de slag te gaan.

Cursor maakte een filmisch verslag, dat hieronder is terug te vinden, van de eerste activiteiten die plaatsvonden. Ook is hierin te zien hoe door medewerkers van Dienst Interne Zaken en Dienst Huisvesting hard gewerkt is om dit allemaal ook mogelijk te maken.

Video | Focality Media

Reopening of labs @ TU/e

Video | Focality Media

Deel dit artikel