Onderzoek naar welzijn TU/e’ers in coronatijd

De coronacrisis heeft de wereld, ons land en ook onze universiteit op hun kop gezet. Hetzelfde geldt voor de dagelijkse bezigheden van studenten en medewerkers, die de afgelopen maanden in veel gevallen (vanuit huis) een stevig tandje hebben moeten bijzetten en hun veerkracht hebben moeten laten zien.

door
afbeelding Pasuwan/Shutterstock

Wij zijn dan ook benieuwd: hoe gáát het nu met jullie? Hoe ervaren jullie bijvoorbeeld het thuiswerken/-studeren, tegen welke uitdagingen en knelpunten loop je aan, en wat vind je van de faciliteiten, communicatie en steun vanuit de universiteit, maar ook vanuit je eigen opleiding, groep of afdeling?

Met een online onderzoek (een initiatief van onze Twentse collega’s van U-Today en een samenwerking tussen verschillende hoger-onderwijsmedia in Nederland) hopen we daar nog voor de zomer meer inzicht in te krijgen. Hopelijk kunnen jullie enkele minuten van jullie tijd missen om genoemde enquête in te vullen, klik hier.

Let op: dit is een ánder onderzoek dan het eigen onderzoek dat de TU/e in juli verwacht te gaan houden. Deelname aan de enquête is uiteraard anoniem; de verstrekte antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet te herleiden tot individuele personen.

Deel dit artikel