TU/e zet alles op alles om al het onderwijs online te krijgen

Rector Frank Baaijens zegt dat de TU/e de komende tien dagen alles op alles gaat zetten om op 23 maart het grootste deel van het onderwijsprogramma online te kunnen aanbieden. “Een deel is al beschikbaar, maar de komende onderwijsvrije week moet nog een enorme inspanning geleverd worden”, aldus Baaijens. Mede daarom gaat de TU/e niet volledig op slot. “We hebben ook de wettelijke verplichting onderwijs aan te bieden, dus dat is geen optie."

door
foto Han Konings

Update 13 maart 21.22 uur: het College van Bestuur heeft in zijn nieuwste update diverse nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Zo vindt er t/m 31 maart in principe geen onderzoek meer plaats in laboratoria op de campus, kan er niet meer gestudeerd worden in de bibliotheek in MetaForum (materialen en boeken lenen kan nog wel) en vinden promotie- en masterceremonies plaats zonder publiek. 
TU/e'ers vinden deze en alle andere updates (en verdere uitleg) in hun mailbox, daarnaast is alle informatie te vinden op tue.nl/corona.


Tot gisteren liepen aan de TU/e bijna 360 vakken en die moeten op maandag 23 maart voor het grootste deel online worden aangeboden. Volgens rector Baaijens wordt dat een hele klus, maar hebben het College van Bestuur en het crisisteam, dat is opgericht om de coronacrisis te managen, er vertrouwen in dat het gaat lukken. Baaijens: “Education & Student Affairs en Information Management Services zijn op dit moment keihard bezig om te inventariseren wat er moet gebeuren en te kijken in welke vorm we dit kunnen gieten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een docent het van huis uit doet, of dat we in het Auditorium opnames gaan maken.”

Volgens Baaijens heeft elke faculteit ook een eigen team dat de universitaire maatregelen doorvertaalt naar de specifieke situatie. Nicole Ummelen, vicevoorzitter van de TU/e, voegt eraan toe dat er binnen de TU/e via de sociale media al een levendige uitwisseling van ideeën op gang is gekomen tussen docenten, “en we zien dat ook al ontstaan op landelijke niveau tussen de universiteiten”.

Week 8

De volgens Baaijens “befaamde week 8”, die in het collegejaar wat flexibilteit oplevert voor het studieprogramma, is volgens hem nu wat naar voren gehaald en die week, van 13 tot en met 20 maart is nu onderwijsvrij. Dat geeft ESA en IMS de mogelijkheid om het online onderwijs op orde te krijgen. Volgens Baaijens zullen maandag 16 maart al voldoende VPN-verbindingen beschikbaar zijn, zodat zowel medewerkers als studenten op die manier van huis uit kunnen werken.

Ook wordt er hard aan getrokken om de komende tentamenperiode, die van 4 tot en met 18 april gepland is, gewoon te kunnen laten doorgaan. “We streven ernaar om alle tentamens digitaal af te kunnen nemen", zegt Baaijens. "Morgen, zaterdag 14 maart, neemt Computer Science & Engineering, een opleiding met een numerus fixus, haar online decentrale toets af voor mensen die zich hebben vooraangemeld en dat betreft een grote groep studiekiezers. Dan kunnen we mooi testen of wat we hebben opgezet, ook daadwerkelijk functioneert. Ook de decentrale toets van Bouwkunde gaat online en Industrial Design heeft die gelukkig al achter de rug. Alle Studiekeuzecheck-dagen die in maart gepland staan en waarvoor veel scholieren naar onze campus zouden komen, worden geannuleerd. Bekeken wordt nu of deze online kunnen worden aangeboden.”

Toegankelijkheid gebouwen

De gebouwen van de TU/e blijven vooralsnog gewoon toegankelijk, maar ook daar wordt voortdurend gekeken welke richtlijnen en maatregelen daarvoor gelden, vertelt Ummelen.  “Dat is voortdurend in beweging, zoals met heel veel zaken het geval is, en het zal zeker uitmaken of je overdag of ’s avonds naar de universiteit komt.” Alle evenementen tot 1 april waar meer dan honderd personen te verwachten zijn, zijn inmiddels al afgelast.

Er is ook voortdurend overleg met bedrijven die actief zijn op campus, maar niet direct onderdeel uitmaken van de universiteit, zoals de schoonmaak en de catering. “Daar zijn aanpassingen gedaan in de openstelling en de inzetbaarheid van personeel, en ook daar moet elke keer weer gekeken worden wat aangepast moet worden”, aldus Ummelen. Bedrijfskritische onderdelen, zoals de beveiliging, brandveiligheid en het gaande houden van onderzoeksopstellingen, vereisen volgens haar dat hiervoor wel mensen aanwezig zijn op de campus. “Wie hier echter niet voortdurend hoeft te zijn, krijgt van ons het dringende verzoek om thuis te gaan werken.”

Arbeidsgerelateerde reizen naar het buitenland zijn verboden voor alle medewerkers tot en met 31 maart. Ummelen: “Hoe we omgaan met de kosten die daarvoor al gemaakt zijn, is iets wat onze aandacht heeft, maar waar we op dit moment nog niets over kunnen zeggen.”

Internationals

Ook is er volgens haar aandacht voor de grote groep internationals, die deels gehuisvest zijn in Luna en Aurora en in de binnenstad. “Dat is een groep die natuurlijk niet direct naar huis kan en dat kan moeilijk voor ze zijn. We kijken nu wat we voor die groep kunnen organiseren, we zijn ze zeker niet vergeten.”

Aan de TU/e werken en studeren ook mensen die afkomstig zijn uit landen waar de corona-uitbraak al heftiger heeft toegeslagen, zoals Iran, Italië en Spanje. Aan de TU/e werken 178 Iraniërs en studeren er 22. Medewerkers van Italiaanse origine zijn er 217 en 96 studenten, en voor Spanje zijn de cijfers: 69 medewerkers en 58 studenten. Ummelen: "We behandelen deze studenten en medewerkers niet anders dan anderen. Ook voor hen geldt de maatregel: ben je ziek, blijf thuis; kun je thuiswerken, doe dat dan zoveel mogelijk.”

Collegevoorzitter Robert-Jan Smits zegt voortdurend in contact te staan met de Eindhovense burgemeester John Jorritsma (“die ons zeer actief op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen”), de regionale GGD, de andere universiteiten via koepelorganisatie VSNU, en het ministerie van OCW. Smits: “Laat iedereen er wel van doordrongen zijn dat we ons in een precaire situatie bevinden en ik wil iedereen dan ook met nadruk oproepen zich aan de door ons uitgevaardigde maatregelen te houden.”

Smits en Baaijens willen een groot compliment uitdelen aan het crisisteam - met name aan universiteitssecretaris Susanne van Weelden als voorzitter van dat team, en aan alle andere medewerkers en studenten die direct aan de slag zijn gegaan met het aanpakken van de problemen. Baaijens: “Het laat maar weer eens zien hoe onze gemeenschap op dit soort calamiteiten reageert. Niet bij de pakken neerzitten, maar meteen de schouders eronder.” Ummelen laat nog weten dat haar overleg die ochtend met alle directeuren van de diensten en de faculteiten nog nooit zo gedisciplineerd is verlopen. “En dat zijn er toch zo’n twintig”, zegt ze glimlachend.

Onzekerheid

Wat de toekomst gaat brengen, is ook voor het CvB en het crisisteam onduidelijk. Baaijens: “Alles is voortdurend in beweging, we proberen ons er zo goed mogelijk op voor te bereiden, maar wat je deze ochtend bedacht hebt, kan ’s avonds alweer aangepast moeten worden. Belangrijk is nu om op 23 maart al het onderwijs online te kunnen aanbieden. Maar onze problemen vallen natuurlijk in het niet als je die bijvoorbeeld vergelijkt met die van de ziekenhuizen.” 

Het CvB wil nog als belangrijke boodschap aan de studenten meegeven dat ze mogen rekenen op coulance als gevolg van studievertraging door deze crisis.


Dagelijks, en als dat noodzakelijk is vaker op een dag, zal er via de mail en online op de site van de de TU/e een update gegeven worden van de laatste stand van zaken. De Q&A-lijst die daar te vinden is, wordt als dat nodig is ook dagelijks aangevuld met extra vragen en antwoorden.

Deel dit artikel