Meer studentenhuisvesting op de campus vanaf 2023

Deze zomer gaat de TU/e de aanbesteding doen voor zevenhonderd nieuwe studentenunits op de campus. Ze zijn gepland op het terrein waar nu nog het Paviljoen staat. Daar verrijzen straks twee woontorens, met daartussen een ‘studentendorpje’ dat gebaseerd is op het Olympisch dorp van de Spelen in München in 1972. Sloopbedrijf A. van Liempd gaat volgende week van start met de circulaire sloop van het Paviljoen. Het CvB verwacht dat in 2023 de eerste nieuwe woontoren in gebruik genomen kan worden.

door
foto Han Konings

“Deze nieuwbouw past in ons streven om studeren, werken en wonen samen te laten komen op een levendige campus”, vertelt vicevoorzitter Nicole Ummelen, die binnen het College van Bestuur verantwoordelijk is voor huisvesting. “Ook vinden we het belangrijk om op deze manier bij te dragen aan de totstandkoming van extra studentenhuisvesting, dit met het oog op de aantrekkelijkheid van onze universiteit voor nieuwkomers uit binnen- en buitenland.”

Tevens wil het CvB hiermee een “flinke” bijdrage leveren aan het oplossen van het tekort aan studentenhuisvesting in de stad Eindhoven. Vorig jaar november had gemeenteraadslid Niels Groot (CDA) er al op aangedrongen dat de TU/e en Fontys hun verantwoordelijkheid zouden nemen voor de huisvesting van hun studenten. Beide instellingen moesten op hun campussen snel grond beschikbaar stellen voor de bouw van wooneenheden, aldus Groot.

Masterplan

Daar gaat de TU/e nu dus werk van maken met de bouw van zevenhonderd extra wooneenheden op de campus. Overigens blijkt uit het gemeentelijk actieplan Studentenhuisvesting dat het tekort aan wooneenheden voor studenten de komende jaren alleen maar verder oploopt, naar een kleine vierduizend units.

De TU/e wil twee nieuwe woontorens met elk ongeveer driehonderd woonunits laten bouwen. Daartussen komt laagbouw in de vorm van een ‘studentendorp’ bestaande uit zo’n honderd woningen. Volgens het Masterplan TU/e-campus 2040, dat eind maart behandeld werd in de U-raadsvergadering, bestaat dit dorpje uit één veld van aaneengeschakelde maisonnettes ingeklemd tussen de twee woontorens. Dat veld is straks voorzien van meerdere, kleinschalige collectieve buitenruimten die direct grenzen aan het Dommeldal, en het is onderdeel van een groene, tuinachtige omgeving. De woningen bestaan uit twee verdiepingen, elk met een eigen keuken, sanitair en dakterras. Het ontwerp is gebaseerd op het Olympisch dorp van de Spelen in München in 1972.

De stedenbouwkundige uitgangspunten voor het project liggen vast in het eerdergenoemde Masterplan, waarin de TU/e haar hernieuwde visie voor de ontwikkeling van de campus heeft geschetst. Daarin staat onder meer dat de campus in de toekomst nog meer het karakter van een stadspark krijgt en dat hoogbouw maximaal even hoog mag zijn als de schoorsteen van het gebouw Ceres, waar nu het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen (ICMS) in zit. Dit visiedocument is een eerste afbakening van eventueel te realiseren bouwprojecten in de komende twintig jaar.

Deze zomer start de universiteit met de aanbesteding van het nieuwe studentenhuisvestingsproject en gaat aan marktpartijen vragen het plan daarvoor verder te ontwikkelen, het te bouwen en te exploiteren. De twee woontorens die nu al op de campus staan voor studentenhuisvesting, Aurora en Luna, worden geëxploiteerd door respectievelijk Vestide en Camelot en zijn bij elkaar goed voor zo’n 750 woonunits. Met de nieuwbouw komt het totaal aantal woonunits op de TU/e-campus straks uit op een kleine vijftienhonderd. 

Sloopbedrijf A. van Liempd maakte gisteren bekend dat zij zijn verkozen om de circulaire sloop van het Paviljoen uit te voeren. Volgende week wordt daarmee begonnen. De oplevering van de eerste woontoren staat gepland voor medio 2023.

Deel dit artikel