Rector Baaijens: “Blijf gezond en heb plezier”

Deze ochtend verzorgde de TU/e de aftrap van het OAJ-festival (Opening Academisch Jaar) van de VSNU. Belangrijk onderdeel was de start van EIRES, het nieuwe instituut dat zich richt op hernieuwbare energie en de opslag daarvan. De TU/e steekt er de komende vijf jaar tien miljoen euro in. Over de coronacrisis zei vicevoorzitter Nicole Ummelen dat die nog steeds voor veel extra werkdruk zorgt, maar dat het ook een boost heeft gegeven aan het online onderwijs. Rector Frank Baaijens zei te hopen dat iedereen gezond blijft, maar dat de studenten ook een plezierig studiejaar tegemoet gaan.

De vorige week al opgenomen bijeenkomst in gebouw Matrix had het format van een talkshow. Wetenschapsvoorlichter Barry Fitzgerald trad op als gastheer en presentator en ontving als eersten collegevoorzitter Robert-Jan Smits en Stientje van Veldhoven, staatssecretaris voor Infrastructuur. Van Veldhoven hoopt dat als de economie weer aantrekt er sprake zal zijn van “groene groei”. Ze wees er nadrukkelijk op dat de huidige crisis ook kansen biedt om het klimaatprobleem aan te pakken.

Volgens haar is het zaak om vooral ook goed te kijken naar de uitstoot die gerelateerd is aan de productie van goederen en voedingsmiddelen. Volgens de staatssecretaris  is die goed voor 45 procent van de totale uitstoot. “We moeten vooral kijken naar het product, daar begint het", aldus Van Veldhoven. "Kijk naar hergebruik, naar zaken die je kunt delen en die bijdragen aan een circulaire economie.” Als voorbeeld noemde ze de Fairphone, een modulair opgebouwde smartphone, waarbij defecte onderdelen vervangen kunnen worden. TU/e’ers kunnen al sinds 2017 voor dit mobieltje kiezen, maar de introductie is nooit heel succesvol geweest.

Het pleidooi van Van Veldhoven bleek een mooi opstapje te zijn naar de officiële start van het nieuwe energie-instituut EIRES, het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems. Daar steekt de TU/e de komende vijf jaar tien miljoen euro in en er worden vier nieuwe hoogleraren en elf nieuwe universitair (hoofd)docenten voor aangetrokken.

Hoogleraar Richard van de Sanden, wetenschappelijk directeur van EIRES, ondertekende onlangs een Memorandum of Understanding met VDL voor een samenwerking op het gebied van de ontwikkeling van slimme, kleinere apparaten en systemen voor de omzetting en opslag van energie. VDL ziet grote kansen om die op termijn op grote schaal te gaan produceren voor de wereldmarkt, zo vertelde Guustaaf Savenije, CEO van VDL-ETG, in een filmpje. Met het in werking stellen van een zogeheten metal burner, waarbij energie vrijkomt die is opgeslagen in ijzerpoeder, maakte Van Veldhoven de start van EIRES officieel.

Tot slot prezen rector Frank Baaijens en vicevoorzitter Nicole Ummelen de wetenschappelijke staf en de ondersteuners voor hun inzet en doorzettingsvermogen van de afgelopen zes maanden. Volgens Ummelen heeft de coronacrisis geleid tot een toename van de werkdruk - "die al hoog was" - en zal het volgens haar ook aan het begin van dit nieuwe collegejaar nog niet veel anders zijn. Ummelen: “Samenwerken is nu nog belangrijker geworden en het zijn onze mensen die dat de afgelopen maanden uitstekend hebben gedaan. Voor ons is het fantastisch om te zien hoe dat gelukt is.”

Baaijens maakte er melding van dat de crisis, zoals het zich nu laat aanzien, nauwelijks invloed heeft op de instroom van studenten. Die zal dit jaar uitkomen rond de 2.100 eerstejaars, zo verwacht hij. “Ook de internationale studenten zien we eigenlijk niet afhaken, dus er blijft een goede mix bestaan van Nederlandse en buitenlandse studenten binnen onze opleidingen.”

Strategie 2030

Collegevoorzitter Robert-Jan Smits had eerder al wel opgemerkt dat de crisis een weerslag zal hebben de Strategie 2030, die in 2019 werd gepresenteerd. “Blended learning, de mix van onderwijs online en on campus, krijgt er een versnelling door. Cybersecurity gaat nog meer aandacht krijgen. En samen met het regionale bedrijfsleven willen gaan onderzoeken hoe we dat bedrijfsleven kunnen helpen om weer snel groei tot stand te brengen.”

De rector sloot de bijeenkomst af met te zeggen dat hij hoopt dat iedereen gezond blijft, maar dat studenten toch vooral ook een plezierig studiejaar tegemoet gaan.

Deel dit artikel