Sloop van het Paviljoen bijna voltooid

Na bijna een jaar slopen is het maandag 19 juli echt zover, dan gaat de laatste muur van het Paviljoen neer onder toeziend oog van het College van Bestuur. Het was een project met veel haken en ogen vertelt Sjors van Gorp, operationeel directeur bij A. van Liempd Sloopbedrijven. Cursor maakte een filmische impressie van het neerhalen van de laatste restanten van dit 'stokoude' complex.

“Het was een bijzonder project in eerste instantie door het circulaire karakter van de aanbesteding”, zegt Van Gorp. De sloop is onderdeel van een Europees onderzoek naar circulair beton. De prefab betonnen liggers en kolommen uit het Paviljoen worden hergebruikt. Onderzoekers van de TU/e hebben tijdens de sloop ook verder onderzocht of er meer mogelijkheden waren voor hergebruik van materialen.

“De moeilijkheidsgraad lag in de asbestvondst. Hierdoor is het project een aantal weken uitgelopen omdat het voor de slopers erg moeilijk was het materiaal er netjes uit te halen.” Het asbest zat overal: in de voegen, de kozijnen en ga zo maar door. “Ik ben toch erg trots dat uiteindelijk alles gelukt is en vooral dat de sloop veilig is verlopen. Dat is het belangrijkste bij dit soort projecten”, zegt Van Gorp.

Vleermuizen

Een ander element dat de sloop enigszins vertraagde, was het vermoeden dat er vleermuizen huisden in het Paviljoen. Door de Wet natuurbescherming mocht er toen niet gesloopt worden totdat er meer duidelijkheid was of de dieren inderdaad op de plek overwinterden en zo ja, waar ze dan precies zaten. Onderzoeksbureau Ecologica deed daar onderzoek naar. De dieren bleken in de spouwmuren te zitten en zijn door de Omgevingsdienst Brabant-Noord weggeghaald, waarna er groen licht kwam voor de sloop.

Cursor nam een kijkje op het bouwterrein.

Sloop van het Paviljoen is bijna voltooid

Cursor nam een kijkje op het bouwterrein.

Deel dit artikel