Het Paviljoen. Foto | Bart van Overbeeke

Vermoeden van vleermuizen vertraagt sloop Paviljoen

Vleermuizen kunnen de sloop van het Paviljoen wel eens behoorlijk vertragen. Dienst Huisvesting heeft het sterke vermoeden dat de nachtdieren zich in het oude campusgebouw nestelen. Een nader onderzoek in het voorjaar moet uitsluitsel brengen. Het sloopproces zelf duurt waarschijnlijk sowieso enkele maanden. Het Paviljoen is, na dik zestig jaar in gebruik te zijn geweest, afgelopen dinsdag op slot gegaan.

Dienst Huisvesting heeft in het najaar van 2018 vleermuiskasten opgehangen, vanwege het "sterke vermoeden" dat er vleermuizen in het decennia oude gebouw leven, vertelt projectleider Marten Dijkshoorn. Dat vermoeden berust op een quickscan dat advies- en onderzoeksbureau Ecologica heeft uitgevoerd in opdracht van Dienst Huisvesting in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit is een verplichting voor de aanvraag van een sloopvergunning. Zij hebben locaties gevonden waar de zoogdieren kunnen overwinteren. Volgens Dijkshoorn kunnen ze zitten in overhangende dakranden, open stootvoegen in de spouw en achter zonweringsdoeken van het Paviljoen.

Van mei tot juli dit jaar doen zij verder onderzoek en dan zijn verschillende scenario’s mogelijk. Dijkshoorn: “Óf ze zijn er niet, en dan kunnen we redelijk snel daarna met de sloop starten, óf ze zijn er wel en dan moet de omgevingsdienst ontheffing verlenen. De sloop wordt dan over de zomervakantie heen getild. Komt die ontheffing er niet, dan wordt in november opnieuw gekeken.”

Wat er gebeurt als er in het najaar nog steeds geen groen licht voor de sloop is, weet Dijkshoorn zo niet. Hij heeft er goede hoop dat het eerder goed komt. “De verwarming gaat nu al op de winterstand, om te voorkomen dat de boel bevriest. Na de zomervakantie zetten we 'm niet opnieuw aan, en dat is minder aantrekkelijk voor vleermuizen.”

In de omgeving van het Paviljoen duiken regelmatig ook konijnen op, en ook zijn er meermaals vossen gespot. Volgens Dijkshoorn is het feit dat die dieren daar rondlopen verder niet van invloed op het sloopproces.

Circulair slopen

Kan de sloop eenmaal doorgaan, dan ligt het Paviljoen nog niet zomaar plat - daar gaan wel een paar maanden overheen. “Hoe lang het precies duurt, hangt helemaal af van de voorstellen van de sloopbedrijven. Het kan zijn dat we kiezen voor een wat langere termijn, als dat goedkoper is.” De offertes om het sloopbestek te maken, zijn inmiddels binnen, maar Dienst Huisvesting moet ze nog grondig doornemen. De Dienst wil het liefst circulair slopen, dat wil zeggen de mogelijkheid benutten om materialen te hergebruiken. Of dat kan doorgaan, hangt onder meer af van de mogelijkheden voor hergebruik en van de kosten.

De kwaliteitscommissie van de TU/e heeft bepaald dat het gedeelte rond de hoofdingang, de inpandige vijver en de paviljoentjes van TU/e’s oudste gebouw overeind blijven. Die gedeeltes worden sowieso op asbest gecontroleerd. Welke nieuwe bestemming ze krijgen, is nog niet bekend. Wat met de vrijgekomen grond gebeurt, ligt ook nog niet vast. Een van de opties is om er de sportvelden onder te brengen.

De cilinders van de deuren van het oude pand zijn inmiddels vervangen, zodat alleen bepaalde personen er nog in kunnen. De Paviljoenbewoners zijn naar Atlas verhuisd.

Deel dit artikel