Iedereen een groene bril op

Het is herfstig woensdag, maar in de Markthal worden zonnebrillen uitgedeeld. Ze hebben groene glazen, want de Energy Learning Community wil alle studenten uitnodigen door een groene bril naar hun professionele toekomst te kijken. Studenten Charlot Felderhof en Ivo van der Peet werken mee aan dit nieuwe initiatief: “Want we hebben iedereen – TU/e’ers, hbo’ers en mbo’ers – nodig om de energietransitie te bereiken.”

door
foto ELC

Afgelopen week vond op de TU/e, Avans Hogeschool en het Summa College de lancering plaats van de Energy Learning Community (ELC). Doel is om studenten via projecten, studententeams en bijeenkomsten met bedrijven en medestudenten warm te maken voor een loopbaan in de duurzame energie.

ELC wordt gefinancierd vanuit OPZuid, een Europees subsidieprogramma voor de drie zuidelijke provincies. De coördinatie ligt bij The Gate en op elk van de drie deelnemende onderwijsinstellingen zijn twee studenten aanspreekpunt voor hun medestudenten. Op de TU/e zijn dat Charlot Felderhof (23, Innovation Management) en Ivo van der Peet (22, werktuigbouwkunde) (zie foto).

De twee zijn woensdag druk doende met het inrichten van een photobooth in de Markthal bij Metaforum. Studenten kunnen daar met een groen John Lennon-brilletje op de foto. ‘Energy transition? We see a green future!’ staat er op het decor.

Hands-on

Zo’n groene toekomst zien Felderhof en Van der Peet ook. De eerste werkte als lid van Solar Team Eindhoven mee aan zonnecamper SHOW en de tweede is lid van studententeam SyFly, “En ik ben bezig met de oprichting van een nieuw studententeam dat focust op waterstof als energiedrager.”

Speerpunt van ELC is dat de community studenten van mbo, hbo en wo wil samenbrengen. Het is immers alle hens aan dek om de energietransitie te bereiken en er zijn mensen nodig voor de meest uiteenlopende functies. Felderhof en Van der Peet zijn enthousiast over het plan om studenten van Summa, Avans en TU/e te laten samenwerken in studententeams.

Felderhof heeft vanuit het Solar Team ervaring met zo’n kruisbestuiving: “Het infotainment system van SHOW hebben we laten programmeren door Fontys-studenten. Het was opvallend hoeveel meer hands-on zij waren.”

TU/e’ers zijn geneigd lang achter de computer te blijven hangen, terwijl studenten van hbo en mbo eerder de werkplaats induiken om gewoon te ervaren of het werkt, is ook de ervaring van Van der Peet. “En je hebt allebei nodig.”

Vegetariërs

Hoe zijn beide ELC-gezichten zelf eigenlijk enthousiast geraakt over duurzaamheid? “Het begon op de TU/e”, zeggen ze in koor. Inspirerende colleges, studententeams, huisgenoten die vegetarisch gingen eten: het speelde allemaal mee.

Van der Peet: “Als scholier wist ik niet hoe ernstig het klimaatprobleem was en was ik überhaupt minder met de toekomst bezig. Dat veranderde toen ik ging studeren. Ik zie het bewustzijn om me heen ook groeien: eerst kende ik een handvol vegetariërs, nu zijn het er velen.”

Na hun studie willen ze allebei aan de slag in de duurzame energiesector. “En dat zeg ik niet omdat ik hier voor ELC zit”, lacht Felderhof. “Ik wil het liefst werken op het snijvlak van consument, bedrijfsleven en politiek, want al die partijen schuiven elkaar de verantwoordelijkheid toe voor de energietransitie.”

Van der Peet wil verder in de waterstof: “Mijn overtuiging is dat we waterstof als energiedrager nodig hebben om de overgang te maken naar een CO2-neutrale wereld. Daar wil ik aan bijdragen.”

Deel dit artikel