Instemming UR met Bachelor College 2.0 verloopt onorthodox

Ines Lopez Arteaga, dean van het Bachelor College, zei maandag in de U-raadsvergadering dat ze niet kon doorgaan met de herziening van het Bachelor College als de raad er geen volledige toestemming voor zou geven. Aanleiding voor die uitspraak was een acquiesce, wat betekent dat men berust in een beslissing, die PUR-raadslid Martijn Klabbers als stemverklaring had uitgesproken voorafgaand aan de eigenlijke stemming over de richtlijnen van het herzieningsplan voor het Bachelor College. Acht andere raadsleden steunden die acquiesce. Cursor sprak met de betrokkenen.

door
foto KPG Payless / Shutterstock

PUR-raadslid Klabbers vertelde in zijn stemverklaring dat het herzieningstraject van het Bachelor College destijds van start is gegaan zonder dat er een gedeelde en ondersteunde onderwijsvisie lag of onderwijsdoelen waren. Daarnaast lag de nadruk volgens hem vooral op de invoering van een nieuw onderwijsconcept, het Challenge-Based Learning, zonder dat ook daar de doelen duidelijk van waren aangegeven. Klabbers: “Ook lag er een projectplan - agile en hip - maar zonder iets te melden over risicobeperkingen.” Volgens het PUR-lid “voldoende redenen om het hele herzieningsplan stop te zetten, niet zozeer vanwege de richtlijnen die nu zijn geformuleerd, maar vanwege het hele proces en de rechtvaardiging ervan.”

Met die stemverklaring van Klabbers startte maandagmiddag een ongebruikelijke en complexe gang van zaken in Atlas, waar de voorlaatste vergadering van de U-raad van dit collegejaar plaatsvond. Vanwege een overvolle agenda nam die net iets meer dan viereneenhalf uur in beslag.

Teleurgesteld

Na de acquiesce van Klabbers en de ondersteuning daarvan door acht andere raadsleden, gaf rector Frank Baaijens er een reactie op. Hij zei er verrast en teleurgesteld door te zijn. Baaijens zei dat aan deze richtlijnen voor het nieuwe Bachelor College “heel veel mensen heel hard hadden gewerkt om ze tot stand te brengen”. De stemming moest volgens hem over het voorliggend document gaan en niet over het proces dat ertoe geleid had.

Baaijens en vicevoorzitter Nicole Ummelen zagen de acquiesce zeker niet als een “subtiele toevoeging”, zoals Klabbers die wilde zien, aan de uiteindelijke instemming op het document. “Volgens het College van Bestuur spreekt er twijfel uit die bij de U-raad zou leven met betrekking tot deze richtlijnen en dat kan een impact hebben op de invoering van het nieuwe Bachelor College”, aldus Baaijens. “Wij hadden gerekend op een volledige instemming met het plan.”

Aansluitend werd besloten tot een tijdelijke schorsing van de vergadering zodat de raadsleden zonder publiek onderling konden overleggen. Bij het naar buiten lopen van de vergaderzaal riep dean Ines Lopez Arteaga, die op de publieke tribune had gezeten, dat ze alleen bij volledige instemming van de U-raad met het herzieningsplan aan de slag kon gaan. Desgevraagd zegt ze dat het niet haar intentie was om haar functie als dean neer te leggen, of om de raad hiermee onder druk te zetten. “Ik wilde laten weten dat met die acquiesce twijfel zou ontstaan over het plan en dat dit zou leiden tot vertraging omdat we dan terug zouden moeten naar de tekentafel”, aldus Lopez Arteaga.

Klabbers afwezig

Na een schorsing van ongeveer een kwartier werd de vergadering hervat en daarbij was PUR-lid Klabbers niet meer aanwezig. Bij een hoofdelijke stemming gaven de resterende zeventien raadsleden uiteindelijk allemaal hun akkoord op de richtlijnen. De acquiesce was van tafel. Voordat Klabbers zijn stemverklaring had uitgesproken had studentlid Koen de Nooij namens de UR-commissie, die moest adviseren over de richtlijnen, aan de overige raadsleden al een positief advies afgegeven met daarbij een reeks aanbevelingen voor het CvB.

Voorafgaand aan de stemmingsronde na de schorsing merkte De Nooij nog op dat de uitspraak van de dean bij het verlaten van de zaal, geen invloed had gehad op de uiteindelijke beslissing van de zeventien raadsleden. De reden dat Klabbers uiteindelijk na de schorsing niet terugkeerde in raadszaal, had volgens hem ook niets te maken die uitspraak. “Het huishoudelijk reglement van de UR schrijft voor dat je je niet mag onthouden van stemming en daarom besloot ik om tijdens die stemming even een luchtje te scheppen”, aldus Klabbers.

Leren van fouten

Hij zou overigens ook akkoord zijn gegaan met de voorgestelde richtlijnen. Klabbers: “Ik wilde met mijn acquiesce een boodschap afgeven en laten weten dat er in het hele proces dingen niet goed zijn gegaan en dat we daar hopelijk van leren. Dat is ook iets dat we studenten en medewerkers van deze instelling proberen mee te geven: leer van je fouten. Dan moeten we ook boven in de top van de universiteit daar het goede voorbeeld van geven. We moeten vanuit het bestuur en de medezeggenschap proberen om connectie te krijgen en te houden met de mensen op de werkvloer die deze herziening straks moeten uitvoeren. En laten zien dat we de zorgen die ze er over hebben ook begrijpen. Ik hoopte dat deze acquiesce daarbij zou helpen.” Hij voegt eraan toe dat hij er zeker geen kritiek mee wilde uitspreken over het functioneren van dean Lopez Arteaga. “Ik heb bewondering voor hetgeen zij heeft weten te bereiken en ik stem in met het plan en de richtlijnen zoals die er nu liggen.”

Evalueren

Lopez Arteaga zegt dat ze na de zomervakantie met de medezeggenschap om de tafel wil om terug te kijken op de afgelopen periode om die te evalueren. “De mensen die het moeten uitvoeren zijn ook voor mij de eerste prioriteit", aldus de dean. "We moeten kijken wat er goed is gegaan en wat niet en daar kunnen we dan best practices uithalen, waar straks anderen die met vergelijkbare grote processen aan de slag moeten, van kunnen leren. Met de invoering van het nieuwe Bachelor College, dat in september 2023 van start moet gaan, beginnen we nu eigenlijk pas. Ik ga er met iedereen het gesprek over aan: vertel ons waar je tegenaan loopt, hoe kunnen we het beter doen? Die gesprekken moeten de smeerolie worden om alles goed te gaan laten verlopen. We hebben daar iedereen bij nodig, docenten en ondersteuners, want het is een zeer complex geheel.”

Deel dit artikel