“Zo’n actie is een teken dat mensen zich veilig voelen”

Decaan Kitty Nijmeijer en directeur bedrijfsvoering Mark de Graef van de faculteit Chemical Engineering & Chemistry (CE&C) zien de ludieke actie die promovenda Laura van Hazendonk eind augustus organiseerde rondom een vijftal schilderijen in Helix als een teken dat medewerkers en studenten zich veilig voelen binnen de faculteit. Over het vervangen van de schilderijen is een respectvol debat gevoerd en het viel binnen een totale make-over van het gebouw die al langer op de planning stond, aldus beide bestuurders.

Toen Mark de Graef in 2021 voor een tweede gesprek in Helix werd uitgenodigd om te komen praten over zijn aanstelling als directeur bedrijfsvoering bij CE&E kwam de entree op hem over als “een donker gat”. Het zette hem al direct aan het denken dat als hij de baan zou krijgen hij op termijn dit zou willen aanpakken: een revitalisering van de inrichting van Helix. Hij besprak het begin van dit jaar met decaan Kitty Nijmeijer en ook zij was er voorstander van. Het viel ook mooi samen met een visitatie die aanstaande was en waarbij door de hele faculteit “knetterhard” gewerkt werd aan de voorbereiding daarvan.

De Graef: “Overal door het gebouw werd nog eens extra schoongemaakt, want je wil je toch op de best mogelijke manier presenteren als zo’n commissie op bezoek komt. Het ophangen van de foto’s van de labopstellingen die in ons gebouw te vinden zijn, was er een wezenlijk onderdeel van.” Nijmeijer: “Het sluit aan bij wat vorige week werd gezegd tijdens de bijeenkomsten over de schaalvergroting: laten we hier aan de TU/e de bescheidenheid van ons afgooien en tonen waar we in excelleren en trots op zijn. Dat kun je nu zien op die foto’s, die overal in ons gebouw zijn opgehangen, dus ook in onze belangrijkste vergaderruimte: de Jan Pieter Minkelers Zaal.”  Op de hoofdfoto is te zien hoe de entree van Helix er nu uitziet.

Lees verder onder de foto's.

Ludieke actie

Laura van Hazendonk, promovenda bij CE&C, had eind augustus samen met twee studenten in die zaal een ludieke actie uitgevoerd. Cursor deed daar verslag van en De Graef liet destijds al weten dat hij die actie wel kon waarderen. “Ik waardeer het signaal en stel ook jullie rechtstreekse benadering enorm op prijs.” Hij beloofde de kwestie zelf in het faculteitsbestuur te bespreken en ermee aan de slag te gaan.

De Graef en Nijmeijer zeggen dat er een respectvol debat over heeft plaatsgevonden en dat naar aanleiding daarvan is besloten ook deze ruimte mee te nemen in de totale make-over van Helix. Tevens zou er een illustratie komen te hangen waarop de visie van de faculteit is weergegeven. Volgens De Graef was niet iedereen binnen de faculteit het eens met het vervangen van de schilderijen, “maar ook als je thuis eens in de zoveel tijd een nieuw behangetje aanbrengt of de muren opnieuw verft zijn er wel mensen die iets anders hadden gewild.”

Middenweg

Decaan Nijmeijer zegt dat het bij haar ook even duurde voordat ze zag waar het Van Hazendonk om te doen was bij haar actie. “Je ziet dat aan onze universiteit grosso modo twee groepen mensen rondlopen: zij die de vijftig gepasseerd zijn en een jongere generatie van twintigers en dertigers. Die twee groepen kijken anders tegen bepaalde zaken aan en de ene groep wijst weleens zaken af die de andere groep nog als normaal beschouwt. Aan ons als bestuurders de taak om tussen die groepen een dialoog op gang te brengen en een middenweg te vinden. Dat is ook hier gebeurd, er is over gesproken op basis van argumenten, die mijns inziens volkomen ontbreken bij de mensen die er van de zijlijn nu ook iets van vinden en over roepen.”

Dat Van Hazendonk haar ludieke actie durfde uit te voeren eind augustus, heeft volgens Nijmeijer en De Graef vooral ook te maken met het gevoel van sociale veiligheid dat leeft binnen de faculteit. De Graef: “Iedereen moet zich vrij voelen om zich uit te kunnen spreken. Het bestuur moet dan een oordeel vellen.” 

Over de oordelen die de buitenwacht de afgelopen dagen kenbaar maakte over het vervangen van de schilderijen, en over de heftigheid daarvan, hebben Nijmeijer en De Graef zich ook verbaasd. “Erg jammer en vooral ook omdat dit allemaal op een transparante manier is gegaan”, zegt Nijmeijer. “We staan achter de missie van de universiteit: we willen én excelleren in ons wetenschappelijk onderzoek én dit is een plek ‘where people matter’. We zijn er juist trots op dat binnen onze faculteit over dit soort kwesties een open discussie gevoerd kan worden.”

Deel dit artikel