Toch geen tijdelijke woonunits op de campus

Een intensieve zoektocht naar tijdelijke woonunits die een plaats hadden moeten krijgen op de TU/e-campus, heeft geen resultaat opgeleverd. Real Estate is er in samenwerking met diverse andere diensten de afgelopen periode mee bezig geweest. De meest kansrijke optie, het plaatsen van geïsoleerde luxe tentwoningen, bleek uiteindelijk toch niet haalbaar. De universiteit blijft hard zoeken naar mogelijkheden om op relatief korte termijn extra huisvesting voor elkaar te krijgen.

In de laatste U-raadsvergadering voor de zomervakantie vertelde vicevoorzitter Nicole Ummelen dat er gekeken werd naar het plaatsen van tijdelijke woonunits op de campus. Vorige week woensdag deelde de Eindhovense wethouder Mieke Verhees in een commissievergadering van de gemeenteraad al mee dat die er niet zouden komen, omdat de exploitatie niet rendabel zou zijn. Dorine Peters, directeur van Real Estate, vertelt dat dit klopt en dat het hierbij ging om luxe tenten, die ook goed geïsoleerd zouden zijn, zoals die voor ‘glamping’ worden aangeboden. Die hadden drie tot vijf jaar op de campus moeten blijven staan.

“Uiteindelijk zijn we er met de exploitant niet uitgekomen”, zegt Peters, “en we vroegen ons ook af of met het plaatsen van deze wooneenheden de sociale leefbaarheid voldoende gewaarborgd zou zijn. Daarnaast moeten we bij Real Estate ook goed bekijken hoe zoiets zich verhoudt kijkend naar de ontwikkeling van onze campus op de langere termijn.” 

Hotel Pullman

Volgens Verhees zou de TU/e voor de huisvesting van studenten ook in onderhandeling zijn geweest met hotel Pullman aan de Vestdijk. Peters: “Ook dat klopt, we proberen echt op allerlei manieren extra huisvesting geregeld te krijgen en dit was een van de mogelijkheden waarop we hadden ingezet. Het ging hier om tientallen kamers, maar uiteindelijk zijn ze toch toegevallen aan een partij uit het bedrijfsleven.”

Peters benadrukt dat Real Estate in nauwe samenwerking met de dienst Education and Student Affairs (ESA), en met de partners in de stad op gebied van studentenhuisvesting blijft zoeken naar andere mogelijkheden. “We mogen als universiteit geen geld stoppen in huisvesting. Maar we kunnen wel faciliteren en partijen verbinden. We zijn dan ook hard bezig om partijen bij elkaar te krijgen rond nieuwe initiatieven, met als doel om op relatief korte termijn toch extra huisvesting voor elkaar te krijgen. We krijgen daarbij veel steun van de convenantpartners studentenhuisvesting, zoals de gemeente.”

Gelukkig kan in ieder geval vooruitgekeken worden naar de toekomstige oplevering van de twee woontorens en laagbouw voor studenten op de TU/e-campus, vertelt Peters. "Woonbedrijf is al druk bezig met het bouwrijp maken van het terrein en gaat er in november mee van start. Dat resulteert in 2024 in 735 extra wooneenheden, waarmee we hier op de campus dan uitkomen op circa 1500 wooneenheden in totaal.”

Of dat er op de langere termijn nog meer kunnen worden, kan Peters nu niet zeggen. “Zoals al gezegd, we hebben voor de langere termijn een vastgoedstrategie vastgesteld en bij zo’n vraag moet je die er ook bij betrekken. Zouden er in de toekomst bijvoorbeeld meer labs worden gebouwd, dan kun je in de directe omgeving daarvan geen huisvesting neerzetten. Dat moet je op dat moment dan weer meenemen in je afwegingen.”

Deel dit artikel