Oud-bestuurder TU/e adviseert Delft te groeien

In de week dat collegevoorzitter Robert-Jan Smits samen met hoogleraar Maarten Steinbuch de groeiplannen van de TU/e nader toelichtte, trad ook de TU Delft met een stevige groeiambitie naar buiten. Opmerkelijk detail hierbij is dat Jo van Ham, die in maart 2019 afscheid nam als vicevoorzitter van de TU/e, de adviescommissie leidde die door het Delftse CvB was gevraagd dit te onderzoeken. Net als de TU/e mikt de TU Delft op een verdubbeling van het aantal studenten.

door
foto Frank Cornelissen / Shutterstock

Voor de Delftse universiteit zou dit een groei betekenen van 28.000 studenten nu naar 40.000 studenten in 2030. De redenen die de Delftse rector en collegevoorzitter Tim van der Hagen aandraagt waarom zijn universiteit sterk moet groeien, vertonen een grote overeenkomst met de redenen die de Eindhovense CvB-voorzitter Smits eerder al noemde. Van der Hagen: “We horen voortdurend vanuit het bedrijfsleven dat er meer technisch geschoolde mensen nodig zijn, op mbo-, hbo- én wo-niveau. We staan als samenleving voor grote uitdagingen die zij moeten helpen oplossen: stikstof, klimaat, energietransitie, verstedelijking, grondstoffen en zo is er een lange lijst. Er zijn mensen nodig met een Delftse signatuur, in een context, samen met andere vakgebieden. We hebben nu 4000 afgestudeerde ingenieurs per jaar en willen naar 5500 tot 6000. Daarvoor heb je een totale populatie van 40.000 studenten nodig. Dat is een enorme groei die alleen kan slagen als de hele organisatie plus onze externe partners zoals de overheid en bedrijven erin meegaan.”

Op de site van Delta, het nieuwsmedium van de TU Delft, vertelde Van der Hagen afgelopen vrijdag dat de laatste jaren in eerste instantie geprobeerd is om de groei van studentenaantallen tegen te houden. “Dat lukte niet”, aldus Van der Hagen. “We dachten: deze groei overkomt ons en hoe leggen we dit uit aan mensen in de stad? Nu hebben we een nieuwe denkrichting, die hopelijk nieuwe deuren opent, zoals combinaties die leiden tot nieuwe opleidingen.” Anderhalf jaar geleden deelde ook de Eindhovense rector Frank Baaijens mee dat de TU/e met 13.000 studenten aan haar limiet zat. Maar inmiddels wordt ingezet op groei, wel met het voorbehoud dat de overheid erin moet investeren.

Adviescommissie

Het advies om te groeien werd in Delft opgesteld door een commissie die onder leiding stond van Jo van Ham, de oud-vicevoorzitter van de TU/e die in maart 2019 na een dienstverband van tien jaar afscheid nam van de Eindhovense universiteit. Ook in Delft gaat men net als in Eindhoven de komende weken de organisatie in om te peilen hoe de plannen daar gevallen zijn.

Lees verder onder foto.

Op de vraag van Delta of het niet logischer is als de andere twee technische universiteiten de groei voor hun rekening nemen, in plaats van de TU Delft in een volle Randstad, antwoordt Van der Hagen: “De TU/e wil al verdubbelen, wat Twente doet weet ik niet. Wij hebben onze eigen afweging gemaakt en daarmee bedienen we de samenleving al onvoldoende.”

Volgens de rector heeft de commissie-Van Ham ook geadviseerd om in de komende twee à drie jaar al opleidingen of delen daarvan te verplaatsen naar Rotterdam of Den Haag. “Ook dat zullen we onderzoeken.”

Deel dit artikel