Intro 2023 | Rector en Lucas De Man openen Intro

“Leer jezelf kennen”, “Maak fouten” en “Gooi je emoties eruit”, zijn drie van de vele adviezen die rector Silvia Lenaerts en theaterman Lucas De Man aan de introgangers meegaven tijdens de officiële opening maandagochtend. Op het Fluxveld werd goed geluisterd, gegniffeld en al voorzichtig gedanst.

Aan het begin van een - naar verwachting – warme introweek drommen alle groepjes samen op het Fluxveld voor een toespraak van rector Silvia Lenaerts, een optreden van Lucas De Man en een kennismaking met de centrale introcommissie (CIC).                            

Lenaerts drukt de studenten op het hart alles uit het studieleven te halen wat er in zit. “Leer jezelf kennen, op je eigen manier. Start je eigen leven. Maak fouten. Duik in de studieboeken, maar denk ook out of the box. Deze universiteit biedt er de gelegenheid voor”, zijn statements die ze opleest vanaf een papier. Ze hoopt dat de studenten nieuwe paden gaan ontdekken. Respect voor een ander is ook een thema in haar speech. “Vraag je altijd af waaróm iemand iets zegt.”

De rector met een groot hart voor valorisatie wijst er de nieuwkomers ook nog snel op dat de TU/e alle masterstudenten tijdens hun masterfase een baan in de Brainportregio wil aanbieden. De studenten zijn maandagochtend nog fris, welwillend wordt de rector bedankt met een warm applaus.

Om Lucas De Man moeten ze eerst zachtjes en daarna harder lachen. Hij krijgt de studenten meteen in actie. “Ga zitten als je geboren bent in Nederland.” Daarna: “Ga zitten als je al twee jaar in Nederland woont.” Wie nu nog staat, krijgt een hartelijk welkom van De Man. In een nieuwe ronde krijgen de studenten dertig seconden muziek en in die tijd moeten ze laten zien dat ze kunnen dansen. “Voor de Nederlanders: je hebt heupen. Gebruik ze!”

Emoties

Vervolgens laat De Man alle studenten de handen omhoog houden en zorgt hij dat er gezwaaid wordt. “Dit zijn je emoties en die moet je eruit gooien.” Dat gebeurt massaal en tevreden stelt de Belgische theatermaker, die hier op uitnodiging van Studium Generale op het podium staat, dat hij iets moois heeft bereikt. “Dit is de eerste keer dat Nederlandse mensen hun emoties tonen in het openbaar.”

De laatste multiple choice vraag heeft volgens hem “meer diepgang.” Studenten moeten een stap naar rechts doen als ze de wereld willen verbeteren en naar links als ze de situatie wel best vinden zo. Studenten die naar rechts zijn gestapt mogen een vuist maken als ze denken dat ze aan die wereldverbetering kunnen bijdragen. Daar is iedereen op deze ochtend wel van overtuigd en daarom is een groepshug volgens De Man wel van toepassing. Hij let op dat er niemand vergeten wordt. “Linksachter op het veld staat nog een persoon alleen. Hug hem.”

Aan de CIC is de eer om op de grote rode knop te drukken waarna de Intro met slingers, rook en vuur voor open is verklaard.

Deel dit artikel