Intro 2023 | Wie is wie op de TU/e?

Als je in Nederland op de middelbare school hebt gezeten ben je bekend met de termen directeur, teamleider of conrector, mentor en coach, vertrouwenspersoon, decaan, zorgcoördinator en leerlingenraad. Maar betekenen die functies aan de TU/e hetzelfde? Ook als je niet uit het Nederlandse voortgezet onderwijs komt, is het handig te weten wie je waarvoor kunt opzoeken. Cursor geeft je daarom hierbij een ‘smoelenboek’ met wat belangrijke gezichten van de TU/e. Je kunt ze ontmoeten in hun kantoor, maar ook spontaan tegenkomen op een borrel of in de rij voor de koffieautomaat.

Decanen

De TU/e heeft negen faculteiten die allemaal een eigen decaan hebben. En nee, die gaat je niet helpen bij je keuze voor een vakkenpakket of vervolgstudie. Een TU/e-decaan heeft de leiding over de faculteit, zoals een conrector of teamleider leiding heeft over een afdeling van je middelbare school. Het is een hele klus en decanen doen die niet in hun eentje. Ze worden bijgestaan door een of twee vice-decanen en een directeur bedrijfsvoering. Je kunt hier kijken wie het zijn bij jouw opleiding. We kunnen niet garanderen dat bij elke naam een foto te vinden is, of dat er afgelopen vakantie geen functiewisselingen zijn geweest, maar het is een begin.

Ook bij faculteitsoverstijgende programma’s zijn deans aangesteld. Eentje zul je snel tegenkomen: dean Bachelor College Ines Lopez Arteaga.

U-raad

Zoals je op school een leerlingenraad had, kun je aan de TU/e je belangen vertegenwoordigd zien door de studentenfracties in de universiteitsraad. Je kunt (ieder jaar in december) stemmen op een kandidaat van deze drie partijen: Groep-één, DAS (De Ambitieuze Student) en ONS. Waarin ze verschillen zul je in november wel vernemen. En tegen die tijd zie je waarschijnlijk alle verkiesbare studenten op posters die in loopbruggen worden opgehangen. Zij die de meeste stemmen krijgen, mogen dan eens per maand in overleg met de hoogste bestuurders van de TU/e tijdens de U-raadsvergaderingen.

Luisterend oor

Je intropapa en/of mama is degene waar je in de eerste week je hart bij kunt luchten. Maar heb je in de loop van het jaar behoefte aan een vertrouwenspersoon, dan zijn er aan de TU/e vele mogelijkheden. Daar past, helaas voor dit smoelenboek, niet één foto bij. Cursor schreef pas nog een achtergrondverhaal over de sociale veiligheid van studenten en wie zich daar professioneel mee bezig houdt. Iemand die tot taak heeft gekregen voor jouw welzijn te strijden is Lara Hofstra, de student well-being officer. En daar hebben we wel een vrolijke foto van, zie hierboven.

Studieadviseurs

Je begint natuurlijk en terecht vol zelfvertrouwen aan je opleiding. Maar als je studievertraging oploopt of er komen andere problemen die jou het studeren lastig maken, dan kun je naar een van de studieadviseurs bij jouw faculteit. Je vindt ze hier. Een van hen, werkzaam bij Industrial Design, is een goede bekende van Cursor: Yolanda Hübner. Zij schreef columns voor ons en in deze vertelde ze over de motivatie die studieadviseurs voelen om studenten te helpen. Want echt, dat doen ze graag.
By the way; Cursor kun je zien als de schoolkrant van de TU/e.

Trouwe gast

Soms kun je niet de persoon vinden die je zoekt. Laat op een vrijdagmiddag kan het zijn dat er al iemand naar huis is. Maar wie 24/7 beschikbaar is voor een momentje van contact, is Egbert. Hij (of zij?) zwemt zijn parcours in de grote vierkante vijver voor Atlas. Dikke kans dat hij even naar je toe komt, als je rustig blijft staan.

Hubble

In de avond kun je in Hubble Community Café rekenen op De Harry. Er bestaan 42 Harry’s en er komen er nog meer bij. Ze zijn vernoemd naar voormalig bestuurssecretaris Harry Roumen, de man die heel veel mogelijk maakte voor studenten. In Hubble herken je de medewerkers aan de kleur van het eendjeslogo op de zwarte shirts. Roze is voor bestuursleden, wit is voor betaald personeel (die zijn er overdag) en geel is voor De Harry’s. Bij hen kun je terecht voor al je vragen en problemen. Of zoals Harry Jan Ebbers (zie foto) zegt : “We hebben allemaal een certificaat voor BHV en sociale hygiëne. We helpen bij glas in je hand en bij een ongewenste hand op je bil.” En wat fijn is om te weten: alle Harry’s zijn altijd zeker tot sluitingstijd nuchter en helder.

Cultuurprogramma

De komende jaren wordt er van je verwacht dat je werkt aan je academische vorming. Dat is de ontwikkeling van een kritische attitude die blijk geeft van nieuwsgierigheid (zeggen ze) en dat lijkt wat lastig, maar daar word je op een heel soepele manier mee geholpen. Studium Generale maakt namelijk ieder jaar een cultureel programma dat jij gratis mag bezoeken en waar je ook nog eens studiepunten voor krijgt. Een van de programmamakers is David Ernst. Hij heeft (en dat hebben de andere medewerkers van SG ook) een neus voor goede bands, speciale artiesten en mooie voorstellingen.

En tot slot de top

Je hebt nu een beetje een idee van wie er belangrijk zijn aan de universiteit. At last but not least stellen we het College van Bestuur aan je voor. Het CvB heeft de algehele leiding van de universiteit. Dit CvB bestaat uit vier personen die door de Raad van Toezicht worden benoemd voor perioden van vier jaar. Onze rector magnificus is Silvia Lenaerts. De collegevoorzitter is Robert-Jan Smits. Kort door de bocht gezegd is de eerste verantwoordelijk voor al ons onderzoek, de tweede voor de organisatie van deze uni. Vergeet ze niet te groeten, wanneer je ze tegemoet loopt op de campus.

Deel dit artikel